MDVI konference

J.O.B.S MDVI KONFERENCE 4.-6. SEPTEMBER


IBOS er vært for J.O.B.S. MDVI konference om "Sociale og personlige kompetencer"

(J.O.B.S. =Jobs and Opportunities that Benefit Society, MDVI =Multiple Disabilities and Visual Impairment)

PROJEKTETS FORMÅL

"alle har ret til livs lang læring".

Hovedformålet med projektet er, at skabe et professionelt lærings-netværk på tværs at de deltagende lande. Et vidensdelingsprojekt for professionelle indenfor det synsfaglige felt.
Projektet skal give mulighed for at udvikle metoder til at træne/undervise mennesker med syns- og multihandicap (MDVI). Herunder nye undervisningsformer, skabelse af nye jobområder samt bibeholdelse og udvikling af eksisterende jobs, samt træning af personlige og sociale færdigheder.

UDFORDRINGER

Mennesker med synshandicap har svært ved at få arbejde. Mennesker med synshandicap og andre funktionsnedsættelser har endnu sværere ved at få en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet.
Projektet vil blandt andet fokusere på de barrierer, der ligger i samfundet, således at denne gruppe borgere også får de optimale muligheder for at uddanne sig og/eller komme i job, herunder også beskyttet beskæftigelse.

Det har vist sig, at der er en markant stigning af mennesker med synshandicap, som også har andre funktionsnedsættelser.
Dette giver nye faglige udfordringer inden for kombinationen af synshandicap plus andre typer handicaps, herunder både fysiske og mentale handicap.

STRATEGI

•    Udvikle nye metoder og træne synsprofessionelle medarbejdere indenfor det ny syns- og multihandicapområde.
•    Skabe mentorer og job coaches for MDVI.
•    Skabe meningsfulde aktiviteter og kurser for MDVI, som skal medvirke til jobmuligheder.
•    At træne sociale og personlige færdigheder, der medvirker til inklusion i samfundet.

DELTAGERE

Synsfaglige Institutter fra Danmark, Island, Italien, Finland, Rumænien, Ungarn, England, Holland, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og Irland.

Logo af Københavns Kommune