Teknologiske hjælpemidler til mennesker med synshandicap

Den 22. september blev konferencen som led i forskningsprojektet Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals, der foretages af forskere fra Københavns Universitet med rødder i både humaniora og neurovidenskab afholdt. Forskningsprojektet undersøger muligheden for at anvende teknologisk syn til blinde og synshæmmede personer i deres hverdagsliv. Her er appen Google Tango blevet udviklet og testet med formålet at hjælpe blinde og synshæmmede med at navigere som supplement til deres mobilitystok.

Konferencen blev afholdt i samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede og finder sted i:

Auditoriet,
Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61A,
2100 Copenhagen

Til konferencen blev forskningsprojektet præsenteret sammen med præsentationer fra andre forskere og praktikere på området. Se programmet nedenfor.

 Konferencesprog: Engelsk.

 

Conference Program 

Synoptik-fonden Symposium

Enhancing spatial navigation in blind and visually-impaired individuals
Friday, September 22, 2017

Scientific Program

08:30-09:00: Registration and welcome coffee

09:00-09:05: Welcome address

09:05-09:30: Jacob Funch, Jafu, Technological aids for the visually impaired: Our way to Tango

09:30-10:00: Kasper Hornbæk, Department of Computer Science, Copenhagen University Human-computer interfaces: spatial memory, haptics and navigation

Coffee-break

10:20-11:15: Barry Smith, Institute of Philosophy, University of London (Key-note lecture) Cross-modal correspondences and the concept of the unity of the senses

11:15-11:45: Charles Boyle, Luis D. Bernal, Marcin Ograbek, SignalGarden. Sensory Fusion - spatial computing for greater independence and dignity.

11:45-12:15: Brian Lystgaard Due, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen. Ethnographic knowledge of blind individual’s behaviour and insight in the technological development.

Lunch-break

13:30-14:00: Luigi Cuturi, Unit for Visually Impaired People, Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa, Italy. The role of vision in the representation of space: implications for navigation in blindness

14:00-14:30: Ron Kupers, BRAINlab, Rigshospitalet, University of Copenhagen Don’t get lost: from tongue stimulation to tango with a smart hand-held

General Discussion and future perspectives (14:30-15:00)

Participation to the symposium is free, but please register via the link on the right.

 

Place: Auditorium, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61A, 2100 Copenhagen

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19