Fælles

09.00 - 09.30

Ankomst og registrering

09.40 - 09.50

Velkomst

v/ Marie Fasmer, afdelingsleder, Specialrådgivningen, IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

09.40 - 10.40

Det okulomotoriske system - langt mer enn bare rotasjon av øyet

v/ Jan Richard Bruenech (PhD), Professor of Ocular Anatomy, Department of Optometry, University College of Southeast Norway.

 

Det okulomotoriske system - langt mer enn bare rotasjon av øyet (Kongressal 1/ 3). I oftalmisk litteratur har det okulomotoriske system lenge blitt beskrevet som et sett med muskler som kun utfører rotasjoner av øyet i tråd med de signalene de mottar via sine respektive hjernenerver. Nyere forskning har imidlertid vist at de ekstraokulære musklene inneholder sensoriske reseptorer som vi ikke finner i annen form for muskulatur. Disse unike reseptorene formidler informasjon om øyets posisjon tilbake til et bred spekter av motoriske og premotoriske sentere, lokalisert både i storehjernen og lillehjernen. Kunnskap om disse reseptorene, deres nervebaner og de nevroner de stimulerer, har gitt oss større forståelse for hvordan hjernen bruker sensorisk informasjon i sin koordinering av somatisk og okulær motorikk. Den samme kunnskapen har også gitt en bedre forståelse for etiologien til strabisme og andre nevromuskulære anomalier. Foredraget vil ta for seg noen av de mest sentrale forskningsprosjektene utført ved Biomedisinsk Forskningsenhet ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Konferencedeltagere fra Syn & Hjerne 2017 kan kontakte konferencekoordinator Annemarie Enevoldsen for slides fra Jan Richard Bruenech oplæg her.

10.40 - 11.00

kaffepause

11.00 - 11.45

Parallelspor: Workshops - vælg mellem følgende to:

Workshop 1: Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

v/ Nina Rygård Andersen, neuropsykolog, Syn-hjerneteamet, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.
ved Nina Rygård Andersen, neuropsykolog, Syn-hjerneteamet, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.
Syn-hjerneteamet, bestående af logopæd, neuropsykolog, optometrist, neurooptometrist, synskonsulent og fysioterapeut, har gennem de sidste tre år øget fokus på synsvanskelig-heder hos voksne med erhvervet hjerneskade, da synsvanskeligheder har afgørende betydning for tilrettelæggelsen og udbyttet af såvel den fysiske, kommunikative samt kognitive indsats. Syn-hjerneteamet vil i workshoppen præsentere Kommunikationscentrets erfaringer med systematisk afdækning af borgernes synsvanskeligheder og den efterfølgende fleksibelt tilrettelagte tværfaglige indsats. Formålet med indsatsen er overordnet at forbedre borgerens kompensationsmuligheder og dermed øge borgerens aktivitets- og deltagelsesmuligheder i hverdagen. Specifikt i forhold til borgerens synsfunktion tager indsatsen udgangspunkt i borgerens samlede situation og ret ter sig bl.a. mod vanskeligheder som neglekt, hemianopsi, hemianoptisk aleksi, visuospatielle vanskeligheder, dobbeltsyn, samsynsproblemer, lysfølsomhed og en evt. kombination heraf. Kommunikationscentrets tilbud omfatter synsmæssig vejledning, rådgivning og undervisning samt kompenserende foranstaltninger (flere forvaltningsområder). Med udgangspunkt i cases vil vi beskrive KC’s indsats og praksis og lægge op til erfaringsudveksling.

 

Se slides fra oplægget "Tværfaglig udredning og indsats" her.


Workshop 2: Workshop om eye tracking og test

v/ Inge Wilms, Postdoc og daglig leder af BRATLab (Brain Rehabilitation and Research using Advanced Technology Laboratoty), Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Vi tænker ikke så meget på øjenbevægelser og den fantastiske funktion i hjernen, der hele sikrer, at vi holder øjnene, hvor det er nødvendigt for at læse, orientere sig eller nyde udsigten. I dette indlæg kigger vi ind bagved øjenbevægelser hos børn og voksne ved hjælp af eye-tracking udstyr. Der vil blive givet bud på hvad eye-tracking fortæller os om udviklingen af hjernen og synet, og hvad vi måske i fremtiden vil kunne bruge eye-tracking til i diagnose og behandling af hjerneskade. Samtidigt kigger vi lidt på begrænsninger og udfordringer i brug af eye-tracking.

 

 Se slides fra oplægget "Eye tracking" her.

 

12.00 - 12.45

Tværfagligt samarbejde og koordinering af rehabilitering af borgeren med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse 

v/ Dina Krejner-Møller, projektleder og hjerneskadekoordinator, Center for Sundhed og Omsorg, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tværfagligt samarbejde og koordinering af rehabilitering af borgeren med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. De fleste kommuner har ansat hjerneskadekoordinatorer, eller har et team, som varetager koordineringen af sager med rehabilitering efter erhvervet hjerneskade. Selvom der aldrig er to tilfælde, der er ens, så har de alligevel alle det til fælles; at forløbene er langvarige, problemstillingerne er komplekse, der er mange fagprofessionelle involveret, der er behov for indsatser fra flere forskellige aktører fra flere forskellige sektorer, indsatserne er omkostningstunge, de pårørende og familierne er også ”ramte”, og både hjerneskaderamte og pårørende skal lære at leve livet på nye vilkår fremad-rettet. Hjerneskadekoordinatorens opgave er at skabe sammenhængende rehabiliteringsforløb og sikre, at det er de rette indsatser, som iværksættes på de rette tidspunkter samt at indsatserne sker på et oplyst grundlag. Hjerneskadekoordinatoren skal være den gennemgående person på tværs af sektorer, som binder rehabiliteringsforløbene sammen og som arbejder for at skabe de bedste rammer for tværfagligt samarbejde og inddragelse af borger og pårørende. Det kan lyde let….., men ofte støder man i disse komplekse sager på mange forhindringer i det tværsektorielle landskab samt internt i kommunerne, hvor forskellige afdelinger og lovgivninger ramler sammen. På konferencen vil jeg fortælle om hjerneskadekoordinatorens opgaver og de udfordringer man kan møde, om samarbejde og arbejdsgange i kommunerne, om samarbejdet med eksterne aktører, om samarbejdet med borgere og pårørende og om glæden ved at se mennesker komme tilbage til et familieliv og arbejdsliv efter et meget langt rehabiliteringsforløb.

 

Se slides fra oplægget "Tværfagligt samarbejde og koordinering" her.

12.45- 13.30

Frokost

13.30 - 14.15

Intervention med fokus på syn og balance

v/ Birgitte Lund Bækgaard og Pia Sibbern, begge fysioterapeuter, Hjerneskadecentret BOMI.

På konferencen vil Hjerneskadecentret BOMI, præsentere deres syns- og balancetrænings tilbud. Tilbuddet har eksisteret siden 2008, og tilbydes til borgere med hjerneskade og følger efter commotio, i form af øjenmotoriske- , samsyns- og balancevanskeligheder. Tilbuddet foregår i et særlig tæt samarbejde mellem fysioterapeut og optometrist. Der er behov for forskning og udvikling for at forbedre udredning og intervention indenfor dette område. I 2012-2014 gennemførte Hjerneskadecentret BOMI et projekt støttet af Forebyggelsesfonden. Centret indgik en samarbejdsaftale med 20 sjællandske kommuner og 3 hospitaler (neurologiske afdelinger). Projektet havde til formål at belyse om borgere med syns- og balancevanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, havde effekt af et intensivt individuelt tilrettelagt syns-og balancetrænings tilbud i grupper på funktionsniveau og på arbejdsstatus. Projektet og resultaterne herfra vil blive præsenteret på konferencen.

Se slides fra oplægget "Intervention med fokus på syn og balance" her.
 

14.20 - 15.05

Forskningsprojekt om postcommotionelt syndrom

v/ Nicole Deleu, neuropsykolog & Henriette Henriksen, fysioterapeut, Center for Hjerneskade

På Center for Hjerneskade blev der i perioden januar 2012-august 2015 gennemført et forskningsprojekt målrettet mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom). Projektet blev gennemført med støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Projektet havde til formål at undersøge, om en målrettet tværfaglig og helhedsorienteret indsats på Center for Hjerneskade kunne 1) få deltagerne tilbage i arbejde, 2) få dem til at opleve et generelt højere funktionsniveau samt 3) mindske de langvarige symptomer deltagerne oplevede som følge af en hjernerystelse. Indsatsen byggede på neuropsykologiske samtaler, gruppeforløb ledet af neuropsykologer samt fysioterapeutisk coaching og træning. I den oprindelse projektansøgning var synstræning tænkt som en del af indsatsen. Desværre blev synstræning ikke en del af selve projektet. På konferencen vil vi gerne fremlægge resultaterne fra projektet, konsekvensen af den manglende synstræning (efterrationalisering) og vores kliniske erfaring med denne gruppe - både i forhold til deres meget forskellige symptomer og kompleksiteten i denne gruppe.

 

Se slides fra oplægget "postcommotionelt syndrom" her.

15.05 - 15.30

kaffepause

15.30 - 16.15

Neglekt - udredning og rehabilitering 

v/ Inge Wilms, postdoc og daglig leder af BRATLab (Brain Rehabilitation and Research using Advanced Technology Laboratoty), Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 

Neglekt er et bredspektret syndrom af opmærksomhedsforstyrrelser og mange borgere får diagnosticeret neglekt efter hjerneskade, men hvad er det egentlig, og hvad kan man gøre ved det? I dette indlæg forsøger jeg at bringe deltagerne up-to-date med den seneste viden på området omkring udredning og behandling af neglekt.

 

Se slides fra oplægget "Neglekt" her.

16.20 - 17.05

Vigtigheden af samsyn

v/ Karsten Haarh, neurooptometrist, IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

 

Denne grundlæggende problemstilling belyses ud fra den overordnede synsmæssige funktion. Det er alt det der kommer efter det rene sanseindtryk. Hvad bruges det visuelle sanseindtryk til? Og hvordan påvirkes de daglige aktiviteter af øjnenes samarbejde? Herunder hvorfor det er vigtigt at kompensere for erhvervet dobbeltsyn hurtigst muligt med eksempelvis prismekorrektion fremfor at dække det ene øje med klap.

 

Se slides fra oplægget "Vigtigheden af samsyn" her.

19.00

Netværksmiddag

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune