Program onsdag den 17. maj

Fælles
08.45 - 09.15Ankomst og registrering.

09.15 - 09.30Velkomst
v/ Marie Fasmer, afdelingsleder i Specialrådgivningen, IBOS.

09.30 - 10.15Technology Enhanced Vision in Blind and Visually Impaired Individuals
v/ Brian Due, adjunkt, Centre of Interaction Research and Communication Design (CIRCD), Københavns Universitet.

Dette oplæg præsenterer forskningsprojektet ’Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals’, der løber fra januar 2016 til juni 2017. Projektet er støttet af Synoptikfonden, og undersøger potentialet af computerteknologi for blinde og svagsynede i deres dagligdag.

Projektet har fokus på aktiviteter, der kan være svære at gennemføre for mennesker med nedsat eller manglende syn - f.eks. at navigere fra et sted til et andet, læse eller genkende forskellige objekter. Projektet er et tværfagligt samarbejde med deltagere fra Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Den tværfaglige tilgang er afspejlet i undersøgelsesdesignet, der både omfatter dataindsamling i dagligdagssituationer, prototypetests og tests af eksisterende state-of-the-art produkter.

Som en del af projektet bliver der udviklet en prototype-applikation til Google Tango, der kan hjælpe brugeren med at undgå forhindringer, når man går fra a til b. En tidlig udgave af prototypen er blevet testet i samarbejde med brugere på IBOS og Blindecenter Bredegaard. Derudover har projektet også i samarbejde med IBOS, RP-gruppen og Dansk Blindesamfund testet VA-ST smart specs, som et forskerhold ved Oxford University har udviklet specielt til svagsynede.

Præsentationen vil afdække fremgangsmåden i de forskellige dele af projektet og fremlægge de foreløbige resultater, samt komme med bud på, hvor teknologien bevæger sig henad i fremtiden.

Se slides fra Brian Dues oplæg via dette link.

10.20 - 11.05Svagsynslæsning og -skrivning
Workshop ved:
Torben Tikøb, synskonsulent, CSH Aarhus
Dorte Møller, synskonsulent, Synscenter Refsnæs
Bendt Nygaard Jensen, videnskonsulent, Synscenter Refsnæs
Pia Schiermer, medievejleder og produktionskoordinator, Synscenter Refsnæs
Anne Nordskov, skolekonsulent, Synscenter Refsnæs

Svagsynede børn og unge har samme læsebehov i fritid, skole og uddannelse som alle andre. De skal have de samme færdigheder som fuldt seende, som sikrer en god læseindlæring og automatiseret læsning:
 • Fonetisk opmærksomhed
 • Fonetik
 • Udtryksevne
 • Ordforråd
 • Tekstforståelse
For alle børn, som skal lære at blive gode læsere, skal der ske stimulation og indsatser på følgende områder:
 • Skabe tidlig opmærksomhed omkring tekster og skrift 
 • Etablere læse-skrive læringsmiljøer 
 • Læse-underviserens kvalifikationer 
Den generelle status på læsning hos svagsynede børn sammenfattes i forskningen således:
”Denne undersøgelse af læsning af tekst fandt gennem en læseforståelsestest, at på trods af lavere læsningshastighed hos svagsynede børn, var deres læseforståelse mindst lige så god som hos fuldt seende børn.Børn med nedsat syn har brug for mere tid til læsningen og forståelse af en tekst, men de anvender den ekstra tid med tilstrækkelig effektivitet til at behandle både den semantiske og syntaktiske information.” “Reading by Children With Low Vision”, M.Gompel, W. H. J. van Bon, and R.Schreuder, 2004)

Dot giver et positivt billede af svagsynslæsning på baggrund af formelle test.

Hvad er udfordringerne så?
 • At beherske de mest velegnede læsemedier, som giver optimal udbytte i læsesituationen
 • At anvende de bedst egnede læsehjælpemidler i den givne læsesituation
 • At få afprøvet og udvalgt de læseunderstøttende programmer og apps, som er bedst egnede til forskellige læseformål
 • At kunne beherske flere læsestrategier
Som oplæg til drøftelse præsenterer vi nogle korte oplæg, som berører disse læseudfordringer. Vi håber workshoppen vil give alle deltager mulighed for at dele viden og erfaring om svagsynslæsning i det digitale univers.

Se slides fra workshoppen om svagsynslæsning og -skrivning via dette link.

11.05 - 11.45Kaffepause - besøg i udstillingen

11.45 - 12.30INCLUTECH - Inklusion i Europa gennem viden og teknologi
v/ Tanja Stevns, Synscenter Refsnæs og Lars Ballieu Christensen, Sensus ApS.

Præsentation af et to årigt Erasmus+ projekt. Partnerne er fra Cypern, Italien, Rumænien, Bulgarien Ungarn og Danmark. Projektets afsæt ligger i inklusionsfeltet.

Vi er alle på vej mod inklusion, men i Europa er det meget forskelligt, hvor langt vi er nået med at inkludere mennesker med særlige behov i den almindelige undervisning - herunder blinde og svagsynede. I Norden har vi gjort det i rigtig mange år og har ikke rigtig specialskoler mere men har masser af erfaring med inkluderende læring og brug af teknologi - til gengæld er vores specialviden og især specialpædagogiske erfaring med undervisning af blinde i de klassiske discipliner f. eks. matematik og fysik gradvist begyndt at erodere over tid. Vi har ganske enkelt ikke kunnet fastholde alt den praktiske viden. I Øst- og Mellemeuropa forholder tingene sig anderledes; her er der stadig specialskoler, og man er først lige begyndt at tænke på integration/ inklusion - men har sine kernekompetencer omkring undervisning af blinde.

Projektet har undersøgt og forsøgt at beskrive den blindepædagogiske praksis i relation til bestemte fag. Vi vil præsentere de 12 guides til undervisning af henholdsvis blinde, svagsynede og ordblinde i modersmål, fremmedsprog, musik og matematik. Herudover et GoodPractise katalog om inklusion i undervisning generelt. Som det sidste, vil vi præsentere et sæt e-læringsmoduler til produktion af alternative formater med RoboBraille Tjenesten.

12.30 - 13.30Frokost - besøg i udstillingen.

13.30 - 14.15Sådan kommer Nota medlemmerne i møde
- få inspiration og introduktion til Notas services
v/ Hanne Rosenthal Hansen og Peter Seyfarth, Nota.
 
Vidste du for eksempel, at Notas medlemmer nu har adgang til bøger på arabisk, kan downloade vores app og kan vælge mellem 26.000 lydbøger?
Dette oplæg er til dig der vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde medlemmer af Nota. Nota er meget mere end automatiske udsendelser af lydbøger på CD. Få inspiration til hvordan man kan benytte vores tilbud, uanset om man er ung eller gammel, studerende eller pensionist, om man læser hjemme eller på farten.

Hør om Notas forskellige services, der understøtter forskellige behov:
 • Fritidslæsning
 • Studieservice
 • Erhverv
 • Døvblinde
Adgangen til bøgerne er mere alsidig end nogensinde før, og det betyder at man som medlem har mange flere muligheder for at benytte den metode der passer en bedst.
Oplægget kommer ind på:
 • CD’erne
 • Notas online bibliotek
 • Notas app
 • Hvordan finder man selv hjælp til at benytte de nye tilbud og teknologier
Der sker meget i den digitale verden. Det kan også betyde noget som medlem af Nota. Få perspektiv på, hvordan fremtiden ser ud, når det handler om ny teknologi til læsning af bøger.

Nota er Nationalbibliotek for mennesker med syns- og læsevanskeligheder. Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser - tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

14.20 - 15.05Motion og tilgængelighed
v/ Karina Berner-Magnusson, teamleder og Flemming Saaby Nielsen, hjælpemiddelassistent, begge fra IBOS.

Der har på IBOS været en øget opmærksomhed på motion og tilgængelighed for personer med synsnedsættelse.

SFI har lavet en undersøgelse, der viser, at personer med et synshandicap dyrker mindre motion end personer med fuldt syn. Dette er medvirkende til en større overvægt, risiko for livstilssygdomme og øget udtrætning. Denne udtrætning kan have indflydelse på arbejdslivet, uddannelse og hverdagslivet samt generelt nedsat samfundsdeltagelse.

Oplægget vil omhandle, hvad der kom ud af en workshop med emnet: Motion og tilgængelighed. Endvidere vil vi berøre motionsvaner. Hvordan kan vi tænke motion ind i hverdagen? Hvilke positive og negative indvirkninger kan motion have på dagligdagen? Hvilke hjælpemidler er tilgængelige allerede, fx Apple Watch, iPhone apps, pulsmåler, accelerometer samt Polar Beate og SHFT.
IBOS har efterfølgende startet et samarbejde med KUA og Handicapidrættens Videnscenter omhandlende fællesskab, tilgængelighed og motion.

Derudover vil der være hands-on afprøvning af concept2 ro- og skimaskine, samt introduktion til Polar Beate og SHFT, hvor tilgængelighed for blinde og svagsynede vil være i fokus.

15.05 - 15.30Kaffepause - besøg i udstillingen.

15.30 - 16.15Brug Blindsquare med telefonen i lommen
v/ Kenneth Hartmann, IKT-konsulent, IBOS.

Kom og få en kort introduktion til Blindsquare, som er en navigations-app til iPhone og iPad. Fokus vil være på funktionerne Stemmekommandoer og Audio Menuen, da disse funktioner gør det muligt at bruge Blindsquare med telefonen i lommen.

Blindsquare kan downloades i en gratis prøveversion, som hedder Blindsquare Event i App Store, følg link: https://itunes.apple.com/us/app/blindsq-event/id635707709?mt=8 
Prøveversionen virker kun de to dage på konferencen.

16.20 - 17.00Afprøvning af Audio Menu og stemmekommandoer - en lille gåtur i området.
v/ Kenneth Hartmann

Medbring eget headset.

Blindsquare kan downloades i en gratis prøveversion, som hedder Blindsquare Event i App Store, følg link: https://itunes.apple.com/us/app/blindsq-event/id635707709?mt=8 
Prøveversionen virker kun de to dage på konferencen.

19.00Netværksmiddag

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune