Velfærdsteknologi

Foto af Daisy-afspiller og notatapparat

 

Få indblik i den seneste Velfærdsteknologi!

Dette spor henvender sig til fagfolk, der arbejder med botilbud til børn, unge og voksne, særlige dagtilbud for børn og unge, aktivitets- og samværstilbud for voksne, beskyttet beskæftigelsestilbud og rehabiliteringstilbud.

Kernen i sporet er IKT-løsninger, der støtter mennesker med funktionsnedsættelser til at fungere i hverdagen, både i hjemmet, i botilbud, i særlige dagtilbud, i beskyttet beskæftigelsestilbud mv. Det handler om hjælpemidler og standardteknologi, der kan kompensere for fysisk og/ eller kognitiv funktionsnedsættelse.


Emner

Emnerne kan omfatte case-stories og erfaringer med standardteknologi til brug for kognitiv støtte, fx iPhone og iPads, samt anvendelse af sociale medier, såsom Facebook og Skype, og hjælpemidler til blandt andet særlige kalendere, telefoner, apps, sms-services, internetservices samt smartphone- og velfærdsteknologi.

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune