Synsfaglige Netværksdage 2020

Foto af en workshop til DTHS synsfaglige netværksdage

De synsfaglige netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blev senest afholdt online den 18. og 19. november 2020.

Netværksdagene er for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.
Formålet med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stiller vi gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Netværksdagene 2021 afholdes onsdag den 17. og 18. november i Korsør.

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19