Synsfaglige Netværksdage 2018

Foto af en workshop til DTHS synsfaglige netværksdage

De synsfaglige netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blev sidst afholdt den 21. og 22. november 2018 i Korsør.

Netværksdagene 2019 afholdes onsdag den 20. og torsdag den 21. november i Middelfart.

Netværksdagene er for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.
Formålet med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stiller vi gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Præsentationer og oplæg fra netværksdagene i november 2018

Nedenfor er link til PowerPoints fra de oplægsholdere, der har delt deres materialer. Alle oplæg er derfor ikke repræsenterede i denne liste. 

Fælles: Lys, ældre og døgnrytme.

Se slides fra præsentationen om lys, ældre og døgnrytme her.

Spor 1: Aldring og synsnedsættelse.

Se slides fra oplæg om ældre og synsnedsættelse via dette link.

Spor 2: Orientering & Mobility.

Se slides fra oplægget om nye hjælpemidler indenfor O&M via dette link.

Se slides fra oplægget om taktilt kort over Aarhus City via dette link.

Spor 4: Uddannelse og erhverv.

Se slides fra oplægget om UU-vejledning via dette link.

Se slides fra oplæg om PEP-projektet via dette link

Se slides fra oplæg om brug af sekretær via dette link.

Spor 5: Lys og belysning.

Se slides fra Michael Hedams oplæg via dette link.

Spor 6: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

Se slides fra oplægget om mobility og hemianopsi via dette link.

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune