Synsfaglige Netværksdage 2017

Foto af en workshop til DTHS synsfaglige netværksdage

De synsfaglige netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blev sidst afholdt den 22. og 23. november 2017.

Netværksdagene er for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.

Formålet med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stiller vi gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Præsentationer og oplæg fra netværksdagene i november 2017

 

Oplæg om læsetræningsprojekt

Se powerpoints fra oplæg om excentrisk læsetræning af AMD-patienter her.


Spor 1: Udviklingshæmning og synsnedsættelse 

Se powerpoints fra workshoppen om udredning og intervention af unge med CVI her.


Spor 2: Syn, uddannelse og erhverv

Se powerpoints fra oplæg om peer-to-peer støtte her.

Se powerpoints fra oplægget om CKU Viborg-Skive og CFK Hernings netværk for synshandicappede i beskæftigelse eller med ønske om at komme i job her.

Se powerpoints fra oplæg om hollandsk pilotprojekt her.


Spor 3: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

Se skema som opfølgning til oplæg om Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse her.

Se powerpoints fra oplæg om ”Resultater fra syntræningsforløb” her.


Spor 4: Orientering & Mobility

Spor 5: Punktskrift

Spor 6: Almindelig Daglig Levevis (ADL)

Se powerpoints fra oplægget om de syv sanser her. 

Se powerpoints fra oplægget om angst ved ADL her.


Spor 7: Syn og it

Se powerpoints fra oplæg om udredning af borgere med erhvervet hjerneskade; (neuro-)optometristens rolle her.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune