Synsfaglige Netværksdage 2016

Mennesker på rækker i en foredragssal. Der bliver klappet

De synsfaglige netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blev sidst afholdt den 22. og 23. november 2016 på Comwell Korsør.

Traditionen tro er netværksdagene for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.

Tanken med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.
På netværksdagene stilles der gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

 

Præsentationer og oplæg fra Netværksdagene 2016

 

SPOR 3: ALDRING OG SYNSNEDSÆTTELSE

Download: 'Ældre med dobbelt sansetab - Del 2.'
Download: 'Høretab og høretekniske hjælpemidler.'

Spor 4: ADL

Download: 'ADL - Hverdagsrehabilitering.'
Download: 'ADL Taxanomi.'
Download: 'ICF-inspireret udredningsnotat.'

SPOR 5: ERHVERVET HJERNESKADE OG SYNSNEDSÆTTELSE

Download: 'Synsneurologiske problemstillinger i relation til daglig praksis.'

Spor 6: Syn og erhverv

Download præsentation af "Projekt Nyt syn på fremtiden".

Download: Referat fra Erhvervssporet.

FÆLLES:

Download: 'Ny forskning og udvikling af ny behandling af AMD.'

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune