DTHS Synsfaglige Netværksdage 2013

DTHS synssøjlen afholdte Synsfaglige Netværksdage fra onsdag den 27. november til fredag den 29. november 2013 - i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Netværksdagene foregik på IBOS i Hellerup og var traditionen tro for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse og blindhed i Danmark.

Tanken med de fælles netværksdagene er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.
På netværksdagene stilles der gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Se program for dagene i menuen til venstre, hvori offentliggjorte oplæg også ligger.


DTHS Netværksdage 2014 afholdes fra onsdag den 26. november og torsdag den 27. november.

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune