EKSEMPLER PÅ AFHOLDTE KONFERENCER

Herunder finder du en liste over mange af de konferencer, som IBOS tidligere har arrangeret:

Den 5. og 6. september 2018 afholdt IBOS for første gang den nordiske konference Syn & Inklusion.
Konferencens omdrejningspunkt var inklusion af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i samfundet.

 

 

Foto af høtaler med flammer ud af

NVDA Temadag

I januar 2018 blev der på IBOS afholdt en temadag om skærmlæseren NVDA. På temadagen deltog 25 forskellige fagpersoner og brugere. Og der blev netværket på kryds og tværs.

Foto af tre personer der sidder i en workshop

Hvert år arrangerer og afholder IBOS i samarbejde med DTHS Synsfaglige Netværksdage.
Senest blev Netværksdagene afholdt den 22.-23. november 2017 i Middelfart.

Konference om anvendelse af teknologisk syn til mennesker med synshandicap i deres hverdagsliv, som et led i et forskningsprojekt. Konferencen var et samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS. Afholdt den 22. september 2017. Konferencesprog: Engelsk.

IBOS præsenterede den nordiske konference Syn & Hjerne for første gang. Konferencens omdrejningspunkt var hjerneskade og hjernepåvirkning kombineret med en synsnedsættelse. Konferencen blev afholdt den 6. og 7. september 2017.

Foto af kvinde, der afprøver hjælpemidler til læsning.

Konference med fokus på syn, hjælpemidler, IKT og tilgængelighed. Programmet bød på faglige oplæg af eksperter fra hele norden samt workshops. Konferencen blev afholdt den 17. og 18. maj 2017.

Foto af IKT-hjælpemidler

IKT-Messe & Konference blev i september 2015 afholdt for fjerde gang med IBOS som arrangører. Gennem foredrag, workshops og seminarer blev deltagerne præsenteret for den nyeste viden om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler. 

Foto af to kvinder i syværkstedet

Inklusionskonferencen i april 2013 handlede om muligheder og barrierer for, at blinde og svagsynede i praksis har adgang til fællesskaber i uddannelsessystemer, fritidsliv og på arbejdsmarkedet. Find oplæg fra konferencen her.

Foto af to kvinder, hvor den ene har briller på

Syn Med Stroke er et skandinavisk symposium om nye behandlingsmetoder af halvsidigt syn efter stroke og andre hjerneskader.
Se program, præsentationer og billeder fra symposiet i december 2012.

Foto af medarbejder, der arbejdet på et beskyttet værksted

MDVI-konferencen danner ramme om et internationalt læringsnetværk, hvor der kan udvikles nye metoder til at træne og undervise mennesker med syns- og multihandicap (MDVI). Konferencen sigter mod skabelse af nye jobområder for mennesker med syns- og multihandicap.

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune