EKSEMPLER PÅ AFHOLDTE KONFERENCER

Herunder finder du en liste over mange af de konferencer, som IBOS tidligere har arrangeret:

Foto af tre personer der sidder i en workshop

Hvert år arrangerer og afholder IBOS i samarbejde med DTHS  Synssøjle de Synsfaglige Netværksdage.

Senest blev Netværksdagene afholdt den 20. og 21. november 2019.

IBOS præsenterede den nordiske konference Syn & Hjerne. Konferencens omdrejningspunkt var hjerneskade og hjernepåvirkning kombineret med en synsnedsættelse. Konferencen blev afholdt den 4. og 5. september 2019.

Filterbriller

I juni 2019 afholdt IBOS seminar om lysfølsomhed for synsprofessionelle.

Den 5. og 6. september 2018 afholdt IBOS for første gang den nordiske konference Syn & Inklusion.
Konferencens omdrejningspunkt var inklusion af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i samfundet.

 

 

Foto af høtaler med flammer ud af

NVDA Temadag

I januar 2018 blev der på IBOS afholdt en temadag om skærmlæseren NVDA. På temadagen deltog 25 forskellige fagpersoner og brugere. Og der blev netværket på kryds og tværs.

Konference om anvendelse af teknologisk syn til mennesker med synshandicap i deres hverdagsliv, som et led i et forskningsprojekt. Konferencen var et samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS. Afholdt den 22. september 2017.

Foto af kvinde, der afprøver hjælpemidler til læsning.

Syn & Hjælpemidler

Konference med fokus på syn, hjælpemidler, IKT og tilgængelighed. Programmet bød på faglige oplæg af eksperter fra hele norden samt workshops. Konferencen blev afholdt den 17. og 18. maj 2017.

Foto af IKT-hjælpemidler

IKT-Messe & Konference blev i september 2015 afholdt for fjerde gang med IBOS som arrangører. Gennem foredrag, workshops og seminarer blev deltagerne præsenteret for den nyeste viden om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler. 

Foto af to kvinder i syværkstedet

Inklusionskonferencen i april 2013 handlede om muligheder og barrierer for, at blinde og svagsynede i praksis har adgang til fællesskaber i uddannelsessystemer, fritidsliv og på arbejdsmarkedet. Find oplæg fra konferencen her.

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19