Program for seminar den 3. juni

Foto af filterglasbriller

Tid

program

09.00 - 09.15 Ankomst og kaffe
09.15 -10.00Øjensygdomme og neurologiske årsager

De mest almindeligt forekommende øjenrelaterede neurologiske og patologiske årsager til lysfølsomhed gennemgås. Ved Steffen Hamann, MD, PhD, FEBO, Øjenklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet. 

10.00 - 10.10Kort pause
10.10 - 10.55Lys: Hvad er lys i det hele taget?
Lysspektre ved de forskellige lyskilder – kontinuerte spektre i forhold til liniespektre – LED i forhold til lysstofrør, og navnlig indenfor LED-teknologien, hvor man på det allerseneste er ved at have styr på de uheldige peaks indenfor det blå område. Tidligere glattede man ud for at få de ”hvide” LED! Nu troede man lige, at med LED var flimmer et overstået kapitel, men elektronikken giver noget tilsvarende, det kaldes flicker. Kan det undgås? Forskellige belysningstyper – indirekte contra direkte belysning, luminansspring og erfaringer med belysningstyper og svagsynethed. Måske lidt om begrebet Human Centric Lighting – som alle firmaer tilbyder. Baggrunden er lysets biologiske påvirkning af mennesker og alle firmaer kan stille op med en model, hvor udelyset bliver simuleret indendørs. Fremtiden (lige om lidt og praktisk anvendelig) er måske den personlige indstilling af belysningen for den enkelte bruger. Ved Per Mortensen, Synskonsulent, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.
10.55 - 11.15Kaffepause
11.15 - 12.00 ’Døgnrytmelys’ og ‘Human Centric Lighting’: Kært barn har mange navne - Fra teori mod praksis. 
Mange fysiologiske processor udviser døgnrytmevariationer henover døgnet; variationer der har en gennemgribende indflydelse på vores velvære, søvn og helbred, og som styres kraftfuldt af lyset I vores omgivelser. Gennem det seneste århundrede har vores belysning og adfærdsmønstre ændret sig markant, fra meget forudsigelige perioder med lys og mørke, hen imod et 24/7-365 samfund hvor døgnrytmerne let maskeres af ’uforudsigelige’ belysnings- og adfærdsmønstre. Dette kommer til udtryk gennem faseskift i timingen af søvn, ’jetlag’, melatonin suppression, søvnproblemer mv. Disse vidtrækkende konsekvenser afhænger af et nyt fotoreceptorsystem, der er fundet i øjet (Berson, 2002; Hattar, 2002), der har vakt, og berettiget, en stor ind- sats indenfor forskningen mod at beskrive systemet. Afledt af dette arbejde fremkommervigtige konsekvenser, ikke kun indenfor biomedicin og øjenforskning, men også inden for lysindustrien og arkitekturen. Interessen fra belysningsindustrien og arkitektverdenen, har været, at integrere belysningssystemer og designs, der tager udgangspunkt i denne nye viden. Konsekvensen af arbejdet, er at danne nye rammer for en mere ”fysiologisk” arkitektur. Dette samordnes ofte under betegnelser såsom ‘Døgnrytmelys’ og ‘Human Centric Lighting’ – Kært barn har mange navne! Men hvad er dette? – Og hvordan kommer vi fra teori imod praksis? Ved Joachim Stormly Hansen, fagspecialist inden for lys, indeklima og døgnrytmer.
12.00 - 13.00Frokost.
13.00 - 13.45Kompensation for lysfølsomhed ved øjensygdomme 
Udover svagsynethed kan mange øjensygdomme resultere i udtalt lysoverfølsomhed og/eller nedsat kontrastsyn. Med disse vilkår er valget af det rigtige filter altafgørende for patientens komfort og funktionalitet. Årsager til filterbehov, egenskaber af forskellige optiske filtre samt afprøvning af disse vil blive gennemgået ved hjælp af cases. Ved Joaquim Torner Jordana, optiker, Øjenklinikken, Kennedy Centret.
13.45 - 14.45 Kaffepause med indlagt workshop
Karsten Haarh og Joaquim Torner Jordana vil præsentere og medbringe tavler til brug af test af kontrastsyn og visus. Under workshoppen vil der være mulighed for at afprøve filterglas, og opleve den virkning de har på kontrastopfattelsen, farveopfattelsen og ligeledes at prøve den reelle effekt af farvepåvirkning. Der vil derudover være mulighed for at prøve, se og diskutere de konkrete filterglas og tavler.
14.45 - 15.00 Erhvervet hjerneskade og lys-overfølsomhed
Ved erhvervet hjerneskade følger for mange lys-over-følsomhed. Nogle af de neurologiske forhold, der kan være årsag til blændingsgener, gennemgås også. Det eller de rigtige filter til de matchende belysningsforhold er afgørende for at patienten opnår bedst mulige kompensation uden flere bivirkninger end højst nødvendigt. Mange går rundt med mørkere filtre end de har behov for. Og en omhyggelig afprøvning, hvor der også afprøves lyse filtre, er nødvendig for at sikre bedst mulige kompensation og bedst mulige funktionalitet. Ved Karsten Haarh, Neuroopteometrist, IBOS.
15.00 - 15.15Afslutning og tak for i dag.

 

 

 

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune