Oplæg

FORELØBIGT KAN VI PRÆSENTERE FØLGENDE OPLÆGSHOLDERE TIL SYN & INKLUSION 2018 (LISTEN OPDATERES LØBENDE)

Ingfrid Grønneberg, seniorrådgiver, Statped, Norge.
Læring og inkludering i skolen - barn med synsnedsettelse.

Charlotte Brønsted, sociolog og ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol, Inklusionsakademiet.
At arbejde med deltagelse i børne-ungelivets fællesskaber - hvorfor og hvordan?

Klaus Christensen, psykolog, Spastikerforeningen.

Ole Mortensen, CFD.
Erfaringer fra Sverige - set med danske briller.

Anna Amilon, seniorforsker, ph.d., VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Blinderapporten.
Ca. en tredjedel af voksne (16-64-årige) blinde og stærkt svagsynede har også et andet større fysisk handicap udover deres synshandicap.

Claus Bergman Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent, KLAPjob, Landsforeningen LEV.
Præsentation af KLAP-projektet.

Kurt Bendix-Olsen, lektor, cand.mag., ph.d.-studerende, Center for Anvendt Velfærdsforskning, UC Lillebælt.

 

 

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune