Konferenceprogram torsdag den 23. maj

Fælles
08.45 - 09.15Ankomst og registrering.

09.15 - 10.00Optometristens arbejde og hvilke kompensationsmuligheder findes der?
Ved Karsten Haarh, neurooptometrist, IBOS.

Optiske hjælpemidler i hverdagen hos en optometrist; hvordan kan brilleglas gøre andet og mere end at optimere synskarphed.”
Hovedvægten lægges på hjælpemiddelvinklen, men der gives også et kort indblik i hvordan synsfunktionerne kan ses i et helhedsorienteret perspektiv.” 

10.15 - 11.00Matematik med LaTeX 
Ved Bo Alstrup og Ole Guldberg, begge IKT-konsulenter, IBOS.

Det er et problem for mange blinde eller stærkt svagsynede unge at have matematik på ungdomsuddannelserne. Med LaTeX har de et værktøj der giver mulighed for at kunne læse, skrive, tegne og udregne.
Med udgangspunkt i de tanker som oplægsholderne har haft med afholdelse af et matematik- og LaTeX-kursus bliver der fortalt om teknik, praktiske overvejelser og ... ikke så meget konkret matematik.

Problemet: Matematik
 • Notation
 • Lineær læsning
 • CAS (Computer Algebra System)
LaTeX ... er det ikke noget med ...?
 • Hvad er LaTeX?
 • Hvordan ser det ud?
 • Eksterne værktøj
Arbejde med LaTeX
 • Læse
  - Nota
  - Punkt og lyd 
 • Skrive
 • Tegne og regne
Sammenfatning
 • Hvad virker ... og hvad gør ikke
 • Next step ... 
11.00 - 11.30Kaffepause - besøg i udstillingen.

11.30 - 12.15
Optiske versus elektroniske hjælpemidler
Optiske versus elektroniske hjælpemidler Ved Vibeke Spange, optiker, Kennedy Centret.

Vi har efterhånden mange løsninger til at afhjælpe centrale eller perifere synsfunktions nedsættelæser med, men er vi helt bevidste om hvornår vi bruger dem bedst og hvilken effekt de har for den enkelte svagtseende i de aktiviteter de vil deltage i?Oplægget vil indeholde gennemgang af forstørrelses principperne og de optiske/elektroniske løsninger, der understøtter dem.

12.15- 13.15Frokost

13.15- 14.00Præsentation af inklusionsprojektet Skattejagt! 
Ved Tanja Stevns, Sensus ApS.

Skattejagt! - et spil for børn med og uden synsnedsættelser. Deltagerne jager en eller flere skatte ved hjælp af en app, der giver et auditiv/ visuelt feedback, som leder mod skatten. Deltagerne skal derfor kunne finde skatten alene ved hjælp af et lys- eller lydsignal af varierende intensitet.
Kan spilles af 2 eller flere børn, alene eller i grupper - inde eller ude.

Foreningen RoboBraille Outreach og partnere søger at udvikle et spil, der inspirerer til leg og bevægelse og samtidig understøtter inklusion af blinde og svagsynede børn i fritiden.
Projektet er i sin anden fase og vil gerne dele sine foreløbige erfaringer med kolleger og andre interesserede. 

14.00 - 14.30Kaffepause - besøg i udstillingen

14.30 - 15.15Blinfo i det offentlige rum
Ved Heidi Stener Larsen, konsulent - IT og velfærdsteknologi, og Anne Krag, synskonsulent og ADL- og mobility-instruktør, begge fra Blindecenter Bredegaard.

Hvordan kan blinde og svagsynede bruge Blinfo app og Bluetooth Beacons i bybilledet? Med baggrund i Blinfo projekt og samarbejdet med Fredensborg Kommune, fremvises eksempler på, hvordan synshandicappede opnår større selvstændighed når de færdes og handler i byen.

15.15 - 16.15Afrunding og tak for denne gang.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune