Foreløbigt program torsdag den 17. maj

Foto af en ipad

Processen omkring - og arbejdet med tilgængelighed på E-banking og App.
Ved Ole Kyhnæb, SDC A/S.

Erfaringer fra Sverige - set med danske briller.
Hvordan sikrer man, at mennesker med døvblindhed og synsnedsættelse kommer med på IKT-toget og ikke bliver stående tilbage på perronen?
Et svensk to-årigt projekt har forsøgt at finde nogle af svarene på dette spørgsmål.
Ved Ole Mortensen, CFD.

Nodelæsning og musikprogrammering for svagsynede musikudøvere.
I oplægget ser vi på nodelæsning og hvordan evt. synshandicap kan overvindes.
Desuden gennemgår vi en række alment brugte musikprogrammer og vurderer deres egnethed for svagsynede.
Ved Peter Whitta, musiklærer, IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Optometristens arbejde og hvilke kompensationsmuligheder der findes.
Optiske hjælpemidler i hverdagen hos en optometrist; hvordan kan brilleglas gøre andet og mere end at optimere synskarphed? Hovedvægten lægges på hjælpemiddelvinklen, men der gives også et kort indblik i hvordan synsfunktionerne kan ses i et helhedsorienteret perspektiv.
Ved Karsten Haarh, neurooptometrist, IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.


Programmet for Syn & Hjælpemidler 2018 vil løbende blive opdateret her på siden. 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune