Program onsdag den 16. maj

Foto af målebånd med punktskrift
09.00 - 10.00Ankomst og registrering.

10.00 - 10.15Velkomst. 

10.15 - 11.00Universelt design og tilgængelighed: Hvordan de to begreber defineres forskelligt - og sidste nyt om forskning på området. 
Ved Camilla Ryhl, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.
11.00 - 11.30Kaffepause - besøg i udstillingen.

11.30 - 12.15Oplæseren i Windows 10.
Udgangspunktet er tilgængeligheden i Windows 10 og emnerne vi vil komme ind på er:
 • Forstørrelsesmuligheder og oplæsning med mus.
 • Hvad er Windows 10 oplæseren (Narrator).
 • Indstillinger: Stemme, tone, hastighed, etc.
 • Narrator basis:
  - Navigation.
  - Læsning, tekst og informationer.
 • Narrator Scan-tilstand: - Hurtig navigation.
 • Narrator og touch. Narrator og Braille.
  Ved Ole Guldberg og Daniel Gartmann, IKT-konsulenter, begge fra IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. 
12.15 - 13.15Frokost.

13.15 - 14.00Optiske versus elektroniske forstørrelser.
Vi har efterhånden mange løsninger til at afhjælpe centrale eller perifere synsfunktionsnedsættelæser med, men er vi helt bevidste om hvornår vi bruger dem bedst og hvilken effekt de har for den enkelte svagtseende i de aktiviteter de vil deltage i? Oplægget vil indeholde gennemgang af forstørrelsesprincipperne og de optiske/ elektroniske løsninger der understøtter dem.
Ved Vibeke Spange, optiker, Øjenklinikken Kennedy Centret.
14.00 - 15.15Netværkssnak og besøg i udstillingen samt kaffepause.

15.15 - 16.15Oplæg i to dele om hhv. rehabilitering og den visuelle dimension.
Del 1: Rehabilitering - én vej, men flere muligheder.
Flere platforme at navigere, agere og handle på, for at kunne mestre flere indgangsvinkler. At vi som synsprofessionelle skal udrede vejen til en god og stabil rehabilitering, men med flere muligheder både mht. fysiske hjælpemidler, men også mentale hjælpemidler i form af synsstrategier og værktøjer. Vores valg af hjælpemidler til den enkelte borger tager ofte udgangspunkt i et hjælpemiddel jf. serviceloven og hvad der er bedst og billigst egnet. Det fokus skal vi naturligvis fortsat have, men vi skal også turde vejlede samt rådgive vedrørende selvkøb, og vi skal stå for undervisningen i disse.
Vort samfund lægger op til fleksibilitet og effektivitet, så derfor må og skal vi også udrede og inspirerer borgerne til at kunne mestre dette fleksibilitetskrav.

Del 2: Den visuelle dimension: Visualisering - en samfundsudvikling med synlig effekt.
Oplægget kommer ind på: Det visuelle tempo i hverdagen i form af nyheder, selvbetjening, transport, vidensinformation og vidensdeling såvel på arbejdet som på det personlige plan.
De manglende visuelle pauser i mediebilledet. Nødvendigheden af visuel refleksion og for- og bearbejdning.
De nødvendige elementer for personer med en visuel udfordring og bearbejdningsmuligheder. Synstænkning i teori og praksis. Synet er andet end det du ser og man skal kunne nå at se og bearbejde.
Ved Anders Hostrup, synskonsulent, CSV Kommunikation & Teknologi, Vejle.
19.00Netværksmiddag.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune