Synsfaglige Netværksdage 2020

Foto af 3 konference deltager i en faglig diskussion

De Synsfaglige Netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Traditionen tro er netværksdagene for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.
Tanken med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk og vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv.
Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.

På netværksdagene stilles der skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse.

DTHS Netværksdage afholdes næste gang onsdag den 18. og torsdag den 19. november 2020 i Korsør.
Der åbnes for tilmelding til konferencen i sensommeren 2020.

Læs om de seneste Netværksdagene i november 2019 via dette link

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune