Program torsdag den 21. november

Fælles
08.00 - 09.00Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.

09.00 - 12.00
(Pause 10.00 - 10.30)

PARALLELSPOR 5 og 6

Spor 5: Lys og belysning

09.00 - 12.00Lys og belysning
Omtale følger snarest.

Tovholdere: Vidensforum for Lys og Belysning.

Spor 6: Orientering og Mobility

09.00 - 12.00Workshop: Ekkolokalisering.
Få mere viden om ekkolokalisering som et redskab i O&M-undervisningen.

Efter et kort oplæg omkring ekkolokalisering og de erfaringer vi har gjort os i forhold til EU-projektet EchoProVip, vil der blive mulighed for sammen to og to at afprøve små ekkolokaliseringsøvelser inde såvel som udendørs.

Vi slutter af i plenum med fælles opsamling og refleksion.

Ved Lone Dyekjær, synskonsulent, Kommunikationscentret Region H og Gitte Thranum Haldbæk, modulansvarlig og klinisk underviser, IBOS.
Fælles
12.00 - 13.00Frokost.
13.00 - 13.45

Det kulturelle møde - vejledning af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
  • Hvilke barrierer er der for kommunikationen?
  • Forholdet mellem borgerens forventninger og det vi tilbyder.
  • Hvordan påvirker det medarbejderen, når rådgivningen ikke lykkes?
  • Hvad skal vi være opmærksomme på i en rådgivningssamtale?
Ved Palle Crone, Dansk Røde Kors.
14.00 - 15.30

Oplæg ved øjenlæge. 

Yderligere oplysninger følger snarest muligt.
15.30 - 15.45Fælles opsamling og afslutning.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune