Program torsdag den 21. november

Fælles
08.00 - 09.00Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.

09.00 - 12.00
(Pause 10.00 - 10.30)

PARALLELSPOR 5 og 6

Spor 5: Lys og belysning

09.00 - 12.00God belysning - hvordan vælges det?
Få mere viden om lys og belysning. Denne gang er der fokus på løsninger på belysningsproblemer.

Der vil være et kort oplæg om ”Hvem definerer god belysning? - Hvad kan kaldes normalbelysning?”

Dernæst er der 3 forskellige workshops, som alle deltager i:
1. Lys-vurdering. Spændende opgave der udfordrer dine øjne. Kan du vurdere lyset?
2. Udveksling af gode løsninger. Her er der mulighed for, at du kan vise en lampe eller en pære. (NB! Ved tilmeldingen skal du under ”Eventuelle kommentarer” skrive hvilken lampe/pære du tager med). HUSK at tage noget med fra egen arbejdsplads.
3. Præsentation af løsninger på belysningsproblemer ud fra cases. Der er mulighed for at se nærmere på diverse lamper/pærer.

Sporet afsluttes med fælles opsamling.

Tovholdere: Vidensforum for Lys og Belysning.

Spor 6: Orientering og Mobility

09.00 - 12.00Workshop: Ekkolokalisering.
Få mere viden om ekkolokalisering som et redskab i O&M-undervisningen.

Efter et kort oplæg omkring ekkolokalisering og de erfaringer vi har gjort os i forhold til EU-projektet EchoProVip, vil der blive mulighed for sammen to og to at afprøve små ekkolokaliseringsøvelser inde såvel som udendørs.

Vi slutter af i plenum med fælles opsamling og refleksion.

Ved Lone Dyekjær, synskonsulent, Kommunikationscentret Region H og Gitte Thranum Haldbæk, modulansvarlig og klinisk underviser, IBOS.
Fælles
12.00 - 13.00Frokost.
13.00 - 13.45

Det kulturelle møde - vejledning af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
  • Hvilke barrierer er der for kommunikationen?
  • Forholdet mellem borgerens forventninger og det vi tilbyder.
Ved Palle Crone, Dansk Røde Kors.
14.00 - 15.30

Ny forskning om og behandling af glaucom
Glaukom er en førende årsag til global irreversibel blindhed. Antallet af patienter med glaukom stiger i hele verden.

Behandling (inklusive medicinsk, laser- og kirurgisk behandling) nedsætter det intraokulære tryk og reducerer risikoen for forværring af sygdommen.
Målet med glaukom behandling er at bevare patientens visuelle funktion og dermed forbedre livskvalitet.

Ved Anssam Jamal Assad Al-Shamary, øjenlæge, afdelingslæge, Rigshospitalet - Glostrup.
15.30 - 15.45Fælles opsamling og afslutning.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til DTHS Netværksdage 2019 er overskredet.
Har du spørgsmål vedrørende konferencen eller evt. ledige pladser, kontakt Annemarie Enevoldsen på mailadressen AB7H@remove-this.kk.dk eller pr. telefon 39 45 23 13.

  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune