Program onsdag den 20. november

Fælles
09.00 - 09.30Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.
09.30 - 09.40Velkomst.
09.40 - 10.30Fælles oplæg.
Titel og omtale følger snarest muligt.

10.45 - 13.15
(pause 12.00 - 12.20)

PARALLELSPOR 1 OG 2

Spor 1: Udviklingshæmning og Synsnedsættelse

10.45 - 13.10Udviklingshæmning og synsnedsættelse med fokus på den danske synstaske.

 • Velkomst og præsentation af oplægsholder.
 • Optisk synsafprøvning ved specialoptiker Kay Wernersen.
 • Anvendelse af synstasken ved synskonsulent Lis O. Hansen.
 • Drøftelser og igangsættelse af gruppearbejde.
 • Gruppearbejde: Hvad skal der være i en synstaske til voksne udviklingshæmmet?
 • Opsamling af gruppearbejde og afslutning på workshoppen.
Tovholdere: Kommunikationscentret Hillerød og Kommunikationscentret Region H.

Spor 2: SYn & It

10.45 - 13.10


Syn & it

Formål: At give inspiration til hinanden og arbejde aktivt for at udvikle egen praksis i forhold til udredning af en syn-it-sag.
Vi opfordrer til at indsende eller medtage det man bruger af udredningsskemaer eller lignende.

Der vil være et kort oplæg omkring ICF m.m. og derefter arbejdes der i grupper i forhold til hvad en udredning kan indeholde. 

Tovholdere og oplægsholdere: Ulla Fog og Sandie Jensen, begge synskonsulenter fra Kommunikation & Hjælpemidler.
Fælles
13.15 - 14.15Frokost.

14.15 - 16.40
(pause 15.30 - 15.50)

PARALLELSPOR 3 OG 4

 

Spor 3: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

14.15 - 16.45Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. 
Omtale følger snarest.

Tovholdere: IBOS.

Spor 4: Aldring og synsnedsættelse

14.15 - 16.45Årets tema: Demens. 

Formål: At opnå større basisviden om demens, så vi øger opmærksomheden omkring kombinationen af demenssygdom og synsnedsættelse, samt vidensdeling fra vores praksis.

Metode: Vi faciliterer diskussionerne via små oplæg, efterfulgt af gruppediskussioner.

Emneforslag (kan blive justeret lidt inden det endelige program):
 • Hvad er demens? Forskellige demenstyper, symptomer, synsproblemer.
 • Hvordan foregår en demensudredning?
 • Hvordan kan man synsudrede og afdække behov og læringspotentiale?
 • Kombineret syns- og høretab kan forstærke den enkelte funktionsnedsættelse. Hvordan skelner man symptomerne fra dobbelt sansetab fra demenssymptomer?
 • Hvem kan vi evt. samarbejde med? Og hvordan foregår det i din kommune? Fx demenskoordinatorer, demensvejledere.
 • Hvordan tilrettelægger vi vores synsfaglig indsats for personer med demens? Udveksling af praksisfortællinger fra synskonsulentarbejdet.  
Tovholdere: Sarinti Christensen og Nina Christoffersen, begge synskonsulenter fra CSV København og Maya Maya Rathmann Sørensen, synskonsulent, Kommunikationscentret Region H.
Fælles
19.00Netværksmiddag.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune