Program onsdag den 20. november

Fælles
09.00 - 09.30Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.
09.30 - 09.40Velkomst.
09.40 - 10.30Succes på uddannelsen med synshandicap - udfordringer og forudsætninger.

Få indblik i, hvad der skal til for at klare sig godt på en uddannelse med et synshandicap.

IBOS har siden 2016 fulgt studerende og elever med synshandicap igennem en spørgeskemaundersøgelse til de, der har været til udredning eller begyndt uddannelse. På oplægget vil du få et overblik over, hvad vi indtil videre kan konkludere på baggrund af undersøgelsen.

Ved Isak Kornerup Houe, dokumentationsmedarbejder, IBOS. 
10.45 - 13.15
(pause 12.00 - 12.20)

PARALLELSPOR 1 OG 2

Spor 1: Udviklingshæmning og Synsnedsættelse

10.45 - 13.15Udviklingshæmning og synsnedsættelse med fokus på den danske synstaske.

 • Velkomst og præsentation af oplægsholder.
 • Optisk synsafprøvning ved specialoptiker Kay Wernersen.
 • Anvendelse af synstasken ved synskonsulent Lis O. Hansen.
 • Drøftelser og igangsættelse af gruppearbejde.
 • Gruppearbejde: Hvad skal der være i en synstaske til voksne udviklingshæmmet?
 • Opsamling af gruppearbejde og afslutning på workshoppen.
Tovholdere: Kommunikationscentret Hillerød og Kommunikationscentret Region H.

Spor 2: SYn & It

10.45 - 13.15


Syn & it

Formål: At give inspiration til hinanden og arbejde aktivt for at udvikle egen praksis i forhold til udredning af en syn-it-sag.
Vi opfordrer til at indsende eller medtage det man bruger af udredningsskemaer eller lignende.

Der vil være et kort oplæg omkring ICF m.m. og derefter arbejdes der i grupper i forhold til hvad en udredning kan indeholde. 

Tovholdere og oplægsholdere: Ulla Fog og Sandie Jensen, begge synskonsulenter fra Kommunikation & Hjælpemidler.
Fælles
13.15 - 14.15Frokost.

14.15 - 16.40
(pause 15.30 - 15.50)

PARALLELSPOR 3 OG 4

 

Spor 3: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

14.15 - 16.45Udtrætning og sansemønstre. 

Formål: At skabe rammer for at drøfte hvordan udtrætning og sensoriske forstyrrelser kan påvirke et rehabiliteringsforløb samt udveksle erfaringer om hvilke udredningsmetoder og handlestrategier, der er virksomme i forhold til forskellige typer vanskeligheder.

• Kort gennemgang af hjernetræthed, undersøgelsesværktøjer og energiforvaltning.
• Kort indføring i sensorisk profil, forskellige sansemønstre og forslag til tiltag i forbindelse med undervisning i ADL og mobility.
• Gruppearbejde
• Opsamling

 Tovholdere: Susanne Paulsen Durup og Nanna Frørup Mikkelsen, ergoterapeuter og undervisere i ADL og mobility samt Elsebeth Mortensen, neuropsykolog, IBOS.

Spor 4: Aldring og synsnedsættelse

14.15 - 16.45Årets tema: Demens. 

Formål: At opnå større basisviden om demens, så vi øger opmærksomheden omkring kombinationen af demenssygdom og synsnedsættelse, samt vidensdeling fra vores praksis.

Metode: Vi faciliterer diskussionerne via små oplæg, efterfulgt af gruppediskussioner.

Emneforslag (kan blive justeret lidt inden det endelige program):
 • Hvad er demens? Forskellige demenstyper, symptomer, synsproblemer.
 • Hvordan foregår en demensudredning?
 • Hvordan kan man synsudrede og afdække behov og læringspotentiale?
 • Kombineret syns- og høretab kan forstærke den enkelte funktionsnedsættelse. Hvordan skelner man symptomerne fra dobbelt sansetab fra demenssymptomer?
 • Hvem kan vi evt. samarbejde med? Og hvordan foregår det i din kommune? Fx demenskoordinatorer, demensvejledere.
 • Hvordan tilrettelægger vi vores synsfaglig indsats for personer med demens? Udveksling af praksisfortællinger fra synskonsulentarbejdet.  
Tovholdere: Sarinti Christensen og Nina Christoffersen, begge synskonsulenter fra CSV København og Maya Maya Rathmann Sørensen, synskonsulent, Kommunikationscentret Region H.
Fælles
19.00Netværksmiddag.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til DTHS Netværksdage 2019 er overskredet.
Har du spørgsmål vedrørende konferencen eller evt. ledige pladser, kontakt Annemarie Enevoldsen på mailadressen AB7H@remove-this.kk.dk eller pr. telefon 39 45 23 13.

 • Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • Rymarksvej 1
 • 2900 Hellerup
 • 39 45 25 45
 • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune