Program torsdag den 22. november

Fælles
08.00 - 09.00Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.
09.00 - 12.00
(Pause 10.00 - 10.30)

PARALLELSPOR 5 og 6

Spor 5: Lys og belysning

09.00 - 12.00Oplæg: Om lys og belysning.
Der vil blive fremvist produkter, og der kan stilles spørgsmål til produkterne.
Ved Michael Hedam, SG Armaturer.

Workshop: ”Hvordan gør I hos jer”?
Vi skal have fokus på lys og belysning og finde ud af, hvordan vi som synskonsulenter griber det an, når der kommer en henvendelse vedr. lys og belysning. I den forbindelse skal vi tale om, hvordan vi enten giver en kort vejledning på besøget eller udfører en mere fyldestgørende udredning ved hjælp af udredningsskabeloner.
Vi vil gerne blive klogere på, hvordan hinanden gør gennem denne vidensdeling - hvad er det konkret, som vi hver især gør?
I workshoppen giver vi hinanden gode ideer og forhåbentlig vil alle få ny inspiration lige til at bruge.
Inden workshoppen bør deltagerne udfylde spørgeskemaet, der her er linket til. Skemaet kan udfyldes direkte på nettet og det bør medbringes skemaet udprintet på netværksdagen. Skemaet kan evt. suppleres med fotos og egne udredningsskemaer eller et kort skriv på ca. ti linjer, om hvordan I gør, når der kommer forespørgsler omkring lys og belysning.

Evaluering af Spor 5. 
  • Hvordan har dagen været? Hvad tager du med dig fra dagens oplæg og workshop? 
  • Hvad har du af ønsker til nye oplæg/ tiltag til kommende netværksdage vedr. lys og belysning?
Tovholdere: Vidensforum for Lys og Belysning.

Spor 6: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse

09.00 - 12.00 Træningstilbud til hjerneskadede med synsproblemer.
1. Indledning ved Anna Birthe Andersen, synskonsulent og Lisbeth Poulsen, optiker, begge fra CSH.
2. Læsning for borgere med hjerneskade/ hemianapsi ved Lisbeth Engsted, synskonsulent, CKV Odense.
2a. Gruppearbejde omkring ”hvad gør vi hos os?”
3. Mobility for denne gruppe af borgere ved Anne Marie Schaarup, teamleder og ergoterapeut, IBOS.
3a. Gruppearbejde omkring ”hvad gør vi hos os?”
4. Case omkring samsynstræning - hvordan arbejdes der sammen med andre faggrupper ved Anna Birthe Andersen, synskonsulent og Lisbeth Poulsen, optiker, begge fra CSH.

Tovholder: Birte Nagel, leder, CSH.
Fælles
12.00 - 13.00Frokost.
13.00-13.45

Universel design og tilgængelighed.
Hvordan de to begreber defineres forskelligt - og sidste nyt om forskning på området.
Yderligere beskrivelse følger.

Ved Camilla Ryhl, Seniorforsker, SBi, Aalborg Universitet.
13.45 - 14.15Kaffepause.
14.15 - 15.45

Ny forskning og behandling af arvelige nethindesygdomme. 

Ved Mette Bertelsen, læge, PhD, Rigshospitalet - Kennedy Centret.
15.45 - 16.00Fælles opsamling og afslutning.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune