Program onsdag den 21. november

Fælles
08.45 - 09.15Ankomst og registrering.
Kaffe og morgenbrød.
09.15 - 09.20Velkomst.
09.20 - 09.40Orientering om God Praksis Projekt på synsområdet 2018-2019.

Ved Susanne Nemholt Rosing, projektleder og Per Nielsen, leder af Synscentralen Vordingborg.
09.40 - 10.30Lys, ældre og døgnrytme.

Ved Joachim Stormly Hansen, fagspecialist i lys og døgnrytmer.

Joachim Stormly Hansen har baggrund i den rådgivende ingeniørverden som fagspecialist inden for lys, indeklima og døgnrytmer. Joachim har arbejdet nationalt hos Carl Bro, og internationalt hos ARUP og Partners i Amsterdam, Holland. Her har han samarbejdet med virksomheder som SNØHETTA m.fl. inden for emnet.
Joachim har haft tilknytning til Øjenafdelingen Glostrup’s forskningsafsnit som forskningsmedarbejder og har senest i samarbejde med University of Oxford (SCNi - Sleep & Circadian Neuroscience Institute) været en del af forskningsprojektet ‘The Photon Project Field Study’ på Bornholm, som Projektleder og Chief Investigator. Joachim er en del af redaktionskomitéen for fagbladet LYS, og flerårigt medlem af SLTBR - ‘Society of Light Treatment and Biological Rhythms’.
10.45 - 13.15
(Pause 12.00 - 12.20)

PARALLELSPOR 1 OG 2

Spor 1: Aldring og synsnedsættelse

10.45 - 13.15Fifty Shades of Grey - sund aldring med synsnedsættelse.
Hvordan kan vi som synskonsulenter understøtte sund aldrings tre nøgleområder; sociale relationer, mentale udfordringer og fysisk aktivitet?
På dette spor vil vi arbejde med en blanding oplæg af nyeste forskning på området, cases og fælles refleksioner på vores praksis som synskonsulenter.

Formål:
Formålet med sporet er, at vi som synskonsulenter bliver mere opmærksomme på de særlige forventninger og udfordringer der er i arbejdet med ældre med synsnedsættelse. Vi vil gerne bibringe nyeste viden på området, så vi som synskonsulenter, kan bidrage til at skabe de bedste betingelser for sund aldring.

Udbytte:
1. Gennem denne workshop vil du opnå en dybere viden om det være ældre i dag og de særlige udfordringer ældre med synsnedsættelse har.
2. Hvilken forskning er der lavet på området - hvad siger den?
3. Reflekterer over egen praksis i forhold til ældre med synsnedsættelse.

Baggrund:
Ældres rolle i samfundet har ændret sig over de sidste mange år, hvor både det omgivende samfund og ældres egne forventninger til deres liv og formåen har ændret sig.
Aldring i sig selv sætter ikke grænser for menneskets muligheder for at lære nyt. Derimod kan alderen, ligesom synsevnen, give nogle nye betingelser for hvordan indlæringen bedst kan foregå.

Metoder:
Oplæg, litteraturstudie, cases og refleksioner over praksis.

Tovholdere: Nina Christoffersen, Marie Gonzalez, Sarinti Christensen og Fatima Osborne, alle synskonsulenter fra CSV København.

Spor 2: Orientering & Mobility

10.45 - 13.15


Taktilt kort over Aarhus
CSH Aarhus vil præsentere processen omkring fremstilling af taktilt kort over Aarhus City og det færdige resultat. Erfaringer med tværfagligt samarbejde mellem O&M-instruktører, borgere og grafisk firma og om processen fra ide/ ønske til færdiggørelse. Der vil blive mulighed for selv at afprøve det taktile kort med simuleringsbriller og sorte briller, samt erfaringsudveksling om brug af taktile kort i praksis.

Desuden vil der bliver fremvist nye hjælpemidler indenfor O&M samt en kort opsamling og evaluering, hvor der vil være mulighed for at komme med nye input til fremtidige emner.

Tovholdere: Vidensforum for O&M ved Gitte Møldrup Nielsen, Anne Nordskov Nielsen og Gitte Thranum Haldbæk.
Fælles
13.15 - 14.15Frokost.
14.15 - 16.45
(pause 15.30 - 15.50)

PARALLELSPOR 3 OG 4

 

Spor 3: Almindelig daglig levevis

14.15 - 16.45Almindelig daglig levevis (ADL)
Vi har meget fokus på den enkelte borgers aktivitetsproblemer set i forhold til synsnedsættelsen. Vi udreder, vi klassificerer hvilket aktivitetsproblem, der er vigtigst, i hvilken grad og hvor stor betydning, aktiviteten har. I forlængelse af sidste års workshop om udredning på ADL-området, ønsker vi i år at se på, hvorledes undervisningen gribes an, altså stikker vi et spadestik dybere i år.
Synskonsulenterne på Fyn vil i denne workshop indføre deltagerne i hvordan CKV griber undervisningen an, både individuelt og i grupper, med fokus på ungegruppen og den store gruppe af borgere, som ud over synsnedsættelsen, har væsentlig hørenedsættelse eller er døve. For hvad kendetegner almindelig daglig levevis og hvad er almindelig? Hvorfor hedder det ikke Aktivitet og daglig levevis - der mere beskriver en aktiv dagligdag.
Vi vil sætte fokus på aktiv læring og deltagelse, hvilket betyder, at deltagerne i workshoppen på egen krop kommer til at føle, hvordan vi griber det an, når vi fx underviser døvblinde.

I workshoppen vil indgå:
  • Gruppearbejde med mulighed for sparring og erfaringsudveksling - hvordan har ADL undervisningen ude i landet udviklet sig, hvad lægges vægt på, hvad er der af muligheder? Hvordan går man i gang med at undervise en døvblind, der i flere år (eller aldrig) har udført selvstændige opgaver i køkkenet? 
  • Afprøvning af dagligdags hjælpemidler til døvblinde, hvor der lægges op til, at deltagerne medbringer ADL hjælpemidler eller bare dagligdags redskaber, som man har fundet velegnet og som ikke hidtil har været kendte 
  • (Måske) Nytænkning og udvikling af nye tilgang til ADL området både for synshandicappede, men også for døvblinde. Workshoppen afsluttes med opsamling i plenum med kort referat fra grupperne, der forhåbentlig munder ud i spændende nye undervisningstiltag og måder, at gribe faget an på.
Tovholdere: Claus Anker og Kirsten Bjerg, begge synskonsulenter fra CKV, Odense.

Spor 4: syn, Uddannelse og erhverv

14.15 - 16.45Syn, uddannelse og erhverv. 
Netværket vil i år handle om overgangen fra ung til voksen herunder studievalg og håndtering af studie.
Derudover vil vi komme omkring brug af personlig assistance (PA) og sekretær i uddannelse og erhverv.
Til sidst vil Pre-employment Programme (PEP) blive præsenteret. Der vil undervejs blive mulighed for erfaringsudveksling og netværk. 

Tovholdere: Lea Johanne Sarfelt, specialkonsulent, Uddannelser for Synsprofessionelle og Lise Plagborg, arbejdsmarkeds- og udviklingskonsulent. begge fra IBOS.
Fælles
19.00Netværksmiddag.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune