Synsfaglige Netværksdage 2018

Mennesker på rækker i en foredragssal. Der bliver klappet

De Synsfaglige Netværksdage har siden 2011 været afholdt af DTHSynssøjlen i samarbejde med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede. Næste gang netværksdagene afholdes er onsdag den 21. og torsdag den 22. november 2018 på Comwell Hotel Korsør.

Traditionen tro er netværksdagene for alle, der arbejder med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i Danmark.

Tanken med de fælles netværksdage er, at alle synsprofessionelle får mulighed for at deltage i relevante faglige netværk eller vælge de faglige netværk ud, som de finder relevante for dem selv. Det er i høj grad op til deltagerne at udvikle de faglige netværk, så de bliver brugbare og givtige fremover.
På netværksdagene stilles der gennem workshops, oplæg, plenumdiskussioner og fælles netværksdannelse skarpt på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Konferencens foreløbige program kan ses i venstremenuen.

Der er tilmeldingsfrist til netværksdagene fredag den 16. november.

 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune