Konferencer

IBOS holder jævnligt konferencer om synsfaglige emner i samarbejde med offentlige og private aktører.
Læs om de forskellige konferencer nedenfor.

Filterbriller

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede afholder igen i 2020 seminar om lysfølsomhed for fagfolk. 
Deltagelse i sidste års seminar er ikke en forudsætning for tilmelding.

Seminariet udsættes, og afholdes ikke som planlagt torsdag den 23. april 2020. Ny dato følger.

Den 2. og 3. september 2020 afholder IBOS for anden gang den nordiske konference Syn & Inklusion.
Konferencens omdrejningspunkt er inklusion af mennesker med synsnedsættelse eller blindhed i alle aldre i samfundet.

Foto af tre konferencedeltagere i samtale

Siden 2011 har IBOS i samarbejde med DTHS' Synssøjle afholdt de Synsfaglige Netværksdage i november måned.

Netværksdagene er sted hvor alle synsfaglige mødes og skaber faglige netværk gennem bl.a. workshops, oplæg, plenumdiskussioner. Der er fokus på relevante og aktuelle emner inden for synsområdet.

Foto af IBOS festsal

Her kan du finde eksempler på hvilke emner, IBOS tidligere har arrangeret konferencer om. Du skal derfor være opmærksom på, at konferencerne er afholdt. 

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune