Vejledning for forældre og professionelle

UDDANNELSES- OG ERHVERVSVALG

Vi yder vejledning og rådgivning om de muligheder og begrænsninger, der er ved et givet uddannelsesvalg, så den unge får de bedst mulige forudsætninger for at vælge.

Det er vores erfaring, at der skal sættes specielt fokus på overgangsvejledningen både fra folkeskole til anden uddannelse, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og ikke mindst fra uddannelse til arbejdsmarked, da det ofte kræver en ekstra indsats.

GENNEMFØRSEL AF UDDANNELSE

Det kan være svært at gennemføre skoleforløbet/uddannelsen på lige vilkår med andre, når man har nedsat syn, men det er absolut ikke umuligt, når den rette hjælp og støtte er til stede.

Vi hjælper med at afdække den samlede studiesituation, så eleven/den studerende får de bedst mulige forudsætninger for at blive kompenseret for synsnedsættelsen.

Kompensation kan handle om alt fra forsørgelsesgrundlag til hjælpemidler og studietekniske færdigheder.
Det kan også være hjælp til at tilrettelægge et specielt undervisningsforløb eller rådgivning omkring eksamen og brug af sekretær.

Endelig kan det være hjælp til at håndtere sociale relationer.

PSYKOSOCIALE PROBLEMER

Det er ikke ualmindeligt, at unge med et nedsat syn har psykosociale problemer. De unge kan fremstå med vanskeligheder som f.eks. isolation, identitetsproblemer, manglende selverkendelse, generel usikkerhed på sig selv, passiv tilgang til omgivelserne, ringe evne til vurdering af personlig profil osv. Problematikkerne er altid meget forskellige.

Det kan også handle om uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne, f.eks. overbeskyttende og/eller usikre forældre, lærere eller støttepersoner, som har vanskeligt ved at forstå deres roller og funktioner.

OM ETNISKE MINORITETER MED NEDSAT SYN

Viden om andre kulturers handicapsyn kan ofte være nødvendig for at vejlede og hjælpe indvandrere og flygtninge med nedsat syn, som har behov for hjælp, men tilsyneladende ikke kan eller vil modtage den oplagte støtte, som vores vejledningssystem tilbyder.

Som indvandrer eller flygtning med nedsat syn, står man over for en dobbelt integrationsopgave, og det sammensatte behov for hjælp, som den enkelte unge har, er mere end summen af vanskelighederne.

Det er vores erfaring, at kun en særlig viden, metode og kommunikation kan imødekomme de helt særlige behov.

ØVRIGE BEHOV

Vi er af den opfattelse, at det er nødvendigt med en helhedsorienteret vejledning. Derfor vil vi i en samtale omkring uddannelse som udgangspunkt ikke blot søge at afdække studiesituationen, men også den vejledtes øvrige hverdag, hvor eventuelle behov for f.eks. praktisk hjælp, ledsagerordning, mobility- eller ADL-kurser kan have indflydelse på en kommende uddannelsesplan.

Vi træffes dagligt på telefon og e-mail. Se kontaktmodulet i højre side.
Vejledningen er gratis.

Kontakt

VEJLEDERTEAMET

Anne Bjørkmann, studievejleder
tlf. 39 45 23 63
mail: AB7L@remove-this.sof.kk.dk 

Tina Thøgersen
tlf: 39 45 25 96
mail:jh86@remove-this.sof.kk.dk

Ditte Lise Juul Pedersen, lærer
tlf. 39 45 25 89
mail: AB8C@sof.kk.dk 

Henrik Persson, synskonsulent
tlf. 39 45 23 10
mail: ZA12@sof.kk.dk 

Janny Lam, socialrådgiver
tlf. 39 45 23 19
Mail: AB8Z@remove-this.sof.kk.dk

Marianne Mikkelsen, lærer
tlf. 39 45 25 79
mail: AB9V@sof.kk.dk 

Sabina Andersen, socialrådgiver
tlf. 39 45 25 67
mail: AC01@sof.kk.dk 

Logo af Københavns Kommune