Er du jobsøgende?

Er du jobsøgende? - kan du i denne menu finde rådgivende tekster, kurser og afklaringsforløb, der alle handler om det at være jobsøgende som blind eller svagsynet. 

Billede af mødebord

Har du brug for sparring, vejledning, eller støtte hele vejen til en vedvarende plads på arbejdsmarkedet, så læs mere om IBOS arbejdsmarkedsforløb.

Foto af en mand med iPhone

IBOS' Syn og beskæftigelse er et to-dages intensivt rådgivningsforløb, der hjælper borgere med nedsat syn til at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

IBOS' Udvidet Syn og beskæftigelse er et tre-dages intensivt rådgivningsforløb, hvor der foretages en helhedsorienteret udredning. 

Foto af underviser og kursist på IBOS

Læs mere om IBOS Ung uddannelse & beskæftigelse, der støtter unge med komplekse udfordringer i at finde vej til uddannelse og arbejde.

Billede af ung pige ude og gå med sin førerhund

Tilbud til blinde og svagsynede i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked samt ledige. Formålet med kurset er at komme nærmere et job ved at få viden om bl.a. særlige arbejdsmarkedsordninger.

Billede af mødebord med arbejdspapirer

Når man skal finde et arbejde, er der mange faktorer der spiller ind. Her er 9 gode råd til at få et fast arbejde.

Billede af et armbind med blindesymbol

Rådgivende tekst om hvordan du skal præsentere dit synshandicap til en arbejdsgiver. 

Foto af hænder, papir og kuglepen. Der bliver skrevet under på en kontrakt

Rådgivende tekst om at starte på et nyt arbejde som blind eller svagsynet. Teksten beskriver bla. hvordan man får bevillinger til hjælpemidler.

Billede af kollegaer

Rådgivende tekst om det at skulle møde sine nye kolleger på en ny arbejdsplads. Her kan man læse om bla. Hvordan man bryder isen? 

Læs mere

Marianne Christensen fulgte opskriften. Fik et møde med en mulig chef og skabte tillid til at hun kan arbejde som lærer.
Læs artiklen ny opskrift på jobskabelse

Logo af Københavns Kommune