Botilbud med socialpædagogisk støtte

Billede af ung kvinde der bliver ledsaget
FORMÅLBo-tilbud til kursister på Instituttet for Blinde og
Svagsynede. Der ydes socialpædagogisk støtte under bo-opholdet.
MÅLGRUPPEKursister på Instituttet for Blinde og Svagsynede, som har brug for socialpædagogisk støtte og et sted at bo under deres kursus-ophold på Instituttet.
INDHOLD
 • Fuld forplejning.
 • Transport (under 18 år): To hjemrejser per måned.
 • Transport (over 18 år): En hjemrejse per måned - dog to hjemrejser per måned hvis man har ægtefælle og/eller hjemmeboende børn. Ledsagning til og fra Københavns
 • Hovedbanegård tilbydes, hvis dette er nødvendigt.
 • Pædagogisk støtte til at træne og udvikle ADL og mobility færdigheder erhvervet i undervisningen i et støttende miljø.
 • Derudover tilbyder bo-afdelingen sociale aktiviteter, der understøtter det sociale fælleskab og netværk mellem beboerne og hindrer social isolation, der er tale om aktiviteter som den enkelte beboer har indflydelse på.
 • Bo-afdelingen har husmøder en gang om måneden.
 • Bo-afdelingen har et kulturudvalg bestående af fire kursister og to medarbejdere, der arrangerer ture ud af huset såsom eksempelvis kulturelle aktiviteter, biografture og shopping-ture.
 • Der ydes støtte til fysiske aktiviteter - bo-afdelingen har blandt andet et kondirum.
LOVGIVNINGLov om social service §107.
NORMERET VARIGHEDIndividuel.
Kontakt

Tina Mørk Elbæk

Tina Mørk Elbæk

Tlf.: 39 45 23 67

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 25 25 87
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • Rymarksvej 1
 • 2900 Hellerup
 • 39 45 25 45
 • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune