Permanent botilbud

Billede af unge i opholdsstuen
Permanent botilbudBeskrivelse
FormålBotilbuddet skal være et hjem for beboeren, hvor der tages højde for og kompenseres for nedsat funktionsevne. Den enkelte beboer skal have en bolig på egne præmisser samtidig med at socialt fællesskab prioriteres højt.
MålgruppeBlinde og svagsynede som udover nedsat eller manglende syn også har andre funktionsevne-nedsættelser og derfor ikke er i stand til at bo alene uden specialpædagogisk støtte.
IndholdEt permanent botilbud, hvor fællesskab, udflugter, kulturelle aktiviteter og hygge beboerne imellem prioriteres højt.

Botilbuddet har døgnbemanding af pædagogisk personale med specialpædagogisk viden på det synsfaglige område. Hver beboer har en kontaktperson som har udvidet kendskab til borgeren.

Kontaktpædagogen deltager altid ved relevante møder og er med til at planlægge den ugentlige "hjemmedag".
Hjemmedag er en fast dag hver uge, hvor diverse aktiviteter som læge- og tandlægebesøg samt håndtering af økonomi og indkøb klares. Hjemmedagen er også dagen, hvor opgaver i forbindelse med almindeligt hushold klares
LovgivningLov om social service § 108.
VarighedPermanent eller længerevarende.

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87