Bo-afdelingens målgruppe

Billede af unge fra bo-afdelingen i gymnastiksalen på IBOS

Bo-afdelingen er målrettet borgere med synsnedsættelse og blindhed. I målgruppen er der blandt andet nyblinde, unge fra IBOS STU, studerende på erhvervsuddannelserne, synshjerneskadede og etniske minoriteter.

En del af borgerne har sammensatte problematikker, hvor det nedsatte syn, er en del af det samlede billede. Det kan blandt andet være hjerneskade, udviklingshæmning eller autisme. Den enkelte borger kan således have brug for en særlig specialpædagogisk indsats, som går ud over det egentlig synspædagogiske støttebehov.

Nogle bor på IBOS boafdeling et par nætter, i forbindelse med en udredning, andre nogle måneder, hvis man skal tage en uddannelse eller følge et kursus. Det kan også være permanent, hvis man har behov for støtte og ikke er i stand til at bo alene. Det kan være i forbindelse med arbejde på produktionsværkstedet eller som en del af aktivitet og samværstilbuddet efter servicelovens § 104-tilbud.

I bo-afdelingen ydes der støtte til træning af færdigheder med henblik på selvhjulpenhed. Der ydes støtte til at klare en hverdag med synshandicap. For en stor gruppe af beboerne ydes der støtte og træning i sociale kompetencer. Som beboer i botilbuddene har man mulighed for at øve indlærte ADL-færdigheder med specialpædagogisk støtte. 

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87