Ind- og udflytningsprocedurer for unge- og voksenkursister

Billede af Unge der sider på en bænk i IBOS have

Når du skal bo på IBOS i en kortere eller længere periode, kan det være rart at vide hvordan proceduren for ind og udflytning vil være. Nedenfor kan du og dine pårørende læse om velkomstprogrammet til IBOS' bo-afdeling.

Visitation til IBOS' bo-afdeling foretages af en socialrådgiver i samråd med borgerens hjemkommune.

Ved indflytning:

Der bliver sørget for:

 • Udlevering af nøgler
 • Informationsbrev til forældre og pårørende med telefonnummer til afdelingen
 • At afdelingens mobiltelefonnummer er indkodet på kursistens mobil

1. dag/ ved ankomst sker følgende: 

 • Der laves aftaler med kursisten/beboeren om hvad der skal ske resten af dagen, information om spisetider, info om hvordan man kommer fra sit værelse til kantinen mv.
 • Der laves aftaler om hvordan kursisten/beboeren kommer op næste morgen, ledsagelse til kantinen, samt undervisning.
 • Orientering om kontaktpædagogens rolle.
 • Akutmappepapir
 • Der gives besked til kantinen om kursistens/beboerens ankomst, evt. særlig kost
 • Der orienteres i bo-afdelingens dagbog i Sensum til kollegaer
 • Interne undervisere informeres om evt. vigtig medicin og lignende

Der oplyses om:

 

 • Spisetider (hverdag og weekend)
 • Rengøring på værelset
 • Brandregler
 • Forsikring
 • Gæsteregler
 • Hjemrejseregler
 • Ledsagelse
 • Rygeregler
 • Ferieplan
 • Samarbejdsfora og muligheder for indflydelse, som beboer
 • Samtykke og aktindsigt

Der gives en rundvisning på bo-afdelingen af:

 • Dagligstue og køkken
 • Fjernsynsstue
 • Rådhuspladsen
 • Postkasse
 • Vaskerum
 • Rengøringsrum med skraldespand
 • Kontor
 • Vagtværelse
 • Kantine
 • Afdelingslederens kontor

Kontaktpersonens opgaver

 • At følge op på handleplaner fra evt. tidligere bosted
 • At fremme kursistens/beboerens integration på afdelingen ved en pædagogisk indsats, hvor kursisten/borgeren og eventuelle pårørende inddrages.

Ved udflytning vil IBOS:

 • Kontakte evt. fremtidigt bosted
 • Overføre handleplanen hertil
 • Understøtte kursistens/borgerens udslusnings-forløb fra bo-afdelingen

Kontakt

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87