Ind- og udflytningsprocedurer for permanente beboere

Foto af et værelse på IBOS bo-afdeling

Når du skal bo på IBOS, kan det være rart at vide hvordan proceduren for ind og udflytning vil være. Nedenfor kan du og dine pårørende læse om velkomstprogrammet til IBOS' bo-afdeling.

Visitationen og vurdering af borgeren i relation til IBOS' målgruppe foretages i anden afdeling af socialrådgiver i samarbejde med Københavns Kommune, evt. tidligere bosted og IBOS.

Indflytning

Efter visitationen og før indflytning vil:

 • Borgeren tildeles en kontaktpædagog.
 • Afdelingsleder tager kontakt til borger/forældre, værge for at aftale et Infomøde/besøg af bo-afdelingen.
 • Ved infomødet bliver der orienteret om og lavet en fremvisning af boligen.
 • Der laves en administrationsaftale og lejekontrakt med Københavns Kommune, som udfærdiges i samarbejde med borger og pårørende.
 • Orientering om bo-afdelingens muligheder for ledsagelse til lægebesøg, mv.
 • Boligen indrettes i samråd med den kommende beboer.

Ved ankomst 1. dag sker følgende:

 • Der laves aftaler med kursisten om hvad der skal ske resten af dagen, spisetider, komme fra sit værelse til kantinen mv.
 • Der laves aftaler om hvordan kursisten kommer op næste morgen, ledsagning til kantinen, samt undervisning.
 • Orientering om kontaktpædagog rolle.
 • Akutmappepapir
 • Der gives besked til kantinen om kursistens ankomst, evt. særlig kost
 • Der orienteres i bo-afdelingens logbog i SeeWin til kollegaer
 • Underviserne informeres om evt. vigtig medicin og lignende

Ved indflytning bliver ligeledes sørget for:

 • At der udfyldes akutpapir
 • At der udfyldes medicinpapirer og der afklares evt. behov for hjælp
 • At der udleveres nøgler og der gennemgås nøglernes funktion samt hvornår hoveddør låses.
 • At der udleveres informationsbrev til forældre og pårørende m. telefonnummer til afdelingen.
 • At afdelingens mobiltelefonnummer bliver indkodet på kursists mobiltelefon.

Rundvisning på afdelingen:

 • Dagligstue og køkken
 • Fælles fjernsynsstue
 • Rådhuspladsen
 • Postkasse
 • Vaskerum
 • Rengøringsrum med skraldespand
 • Kontor
 • Vagtværelse
 • Kantine
 • Atdelingschefens kontor

Der oplyses ved indflytning om:

 • Spisetider (hverdag og weekend)
 • Rengøring i boligen
 • Brandregler
 • Forsikring
 • Gæsteregler
 • Hjemrejseregler
 • Rygeregler (henvis til haven)
 • Ferieplan
 • Samarbejdsfora og muligheder for indflydelse
 • Samtykke og aktindsigt

 

Udflytning

Udskrivning af permanente beboere:

Beboere i det permanente botilbud har 3 måneders opsigelse af lejligheden. Kontaktpædagogen skal i samarbejde med beboeren:

 • Opsige lejemålet
 • Opsige administrationsaftalen
 • Tage kontakt til evt. fremtidigt bosted
 • Overføre handleplanenKontakt

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87