IBOS Bosted

Kursister og brugere, der bor langt fra København og omegn, kan bo på IBOS i kortere eller længere tid, mens de er til udredning, på kursus eller tager en uddannelse. Der er også (begrænset) mulighed for at overnatte på IBOS en nat eller to, hvis man har et ærinde på IBOS, der strækker sig over mere end en enkelt dag.
Her kan du læse mere om, hvad IBOS' bo-afdeling kan tilbyde.

Billede af IBOS' grønne omgivelser

IBOS ligger både centralt og fredfyldt - tæt på København, tæt på strand og grønne områder. Bo-afdeling har overskuelige værelser og gode fælles faciliteter, herunder fælles køkkener, opholdsstuer og motionsrum. Der er gode muligheder for at udvikle venskaber og deltage i sociale aktiviteter.

Billede af unge fra bo-afdelingen i gymnastiksalen på IBOS

Læs om målgruppen til IBOS boafdeling.  

Billede af en lejlighed på IBOS

Botilbud ved særligt støttebehov giver borgere med nedsat syn og blindhed mulighed for at indøve nyindlærte færdigheder i et trygt miljø.

Foto af en ung kvinde der bliver ledsaget

Botilbud til kursister med behov for socialpædagogisk støtte.

Billede af unge i opholdsstuen

Det er muligt at bo permanent eller i længere tid på IBOS. Målgruppen er blinde og svagsynede, der udover synsnedsættelse også har andre funktionsevnenedsættelser. 

Billede af en prøvelejlighed på IBOS

Det er muligt at prøve at bo for sig selv og få udredt evt. støttebehov i en af IBOS øvelejligheder.

IBOS' botilbud

IBOS' bofællesskab, hvor borgere, som er særligt interesserede i at prøve en boform, der er lidt mere selvstændig. 

Billede af tre unge mennesker, der sidder i IBOS have

Læs om ind- og udflytningsprocedurer på IBOS boafdelingen når du som kursist skal bo på instituttet.

Foto af er værelse på bo-afdelingen på IBOS

Skal du flytte permanent til IBOS boafdeling, så kan du her læse mere om ind- og udflytningsprocedurer.

Foto af to mænd, der smiler

Læs om hvordan IBOS bo-afdeling skaber et godt samarbejde med borger og pårørende her.

Billede IBOS' hall

Der er begrænset mulighed for at overnatte på IBOS i forbindelse med kursus eller andre aktiviteter.

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87

Kontakt bo-afdelingen

Du kan kontakte bo-afdeling på
Tlf.: 39 45 23 67,
Mobil: 28 11 51 09

 

 

Podcast: Slusen

Mød ergoterapeut og ADL- og mobilityinstruktør, Susanne Borglit, og Claudio, der bor i Slusen, som fortæller om bofællesskabet.

Link til podcast om Slusen