FOTOGRAFIER GIVER BLINDE OG SEENDE FÆLLES OPLEVELSER

Billede af taktile udgaver af fotografier

.
De opmærksomme fingre forsøger at afkode forhøjning og fordybninger i den taktile udgave af et fotografi af to ældre kvinder og en bil på en gade i Rom. Det går ikke så godt, for der er overflod af detaljer. Med den næste taktile udgave af billedet går det bedre. Der er ryddet grundigt op i detaljerne og tilsat korte beskrivelser i punktskrift. Fingrene aflæser informationerne: To kvinder, en bil, en fortovskant og en husmur. Rigtig godt bliver det, da fotografiet bliver vist digitalt, og fingrene aktiverer oplæsning af korte tekster, der er indlejret som tags i billedet: "En kvinde med hvidt hår i en pistaciegrøn jakke," "En kvinde med rødt hår i en sort kjole," og så videre.

App'en I see u see er et forsøg på at bruge simple, tekniske løsninger for at gøre fotografi interessant og tilgængeligt for mennesker med blindhed eller svagt syn. Og ikke mindst en bestræbelse på at give blinde og svagsynede en fælles oplevelse.

Bag ideen står Shamik Ray, som er indisk og designuddannet i sit hjemland.

"Jeg er meget optaget af, hvordan man kan skabe en fælles oplevelse for blinde og seende, så de aktivt og i fællesskab kan nyde fotografier. Jeg vil gerne hjælpe samtale på vej gennem fotografi," siger han.

TESTET PÅ IBOS

Han har været en flittig gæst på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS de seneste måneder, mens en gruppe kursister har testet og kommenteret hans forsøg og forslag.

Shamik Ray kommet frem til en teknik, som han kalder PicSnip, altså et billede og en ganske kort bid lyd på maksimalt 10 sekunder, som bliver optaget i ét hug med et knips på kameraet på en tablet.

Som eksempel bruger Shamik Ray et billede af en strand med en palme og en bold, og i horisonten ligger et skib. På lydoptagelsen siger den blinde fotograf, "Jeg kan mærke varmen og høre vinden i bladene." Fotografen giver altså en stemning, en følelse eller en oplevelse videre i PicSnip'en.

Den seende får denne oplevelse med i købet, når hun eller han kigger på fotografiet, og kan samtidig tag'e konkrete ting på billedet. Det kan være skibet i horisonten, palmen eller hvilke farver bolden har. Således giver den seende fakta videre, og alt i alt bliver der skabt et samarbejde eller en 'samtale', som Shamik Ray kalder det, om fotografiet, som kun den ene af de to mennesker kan se.

"Det har handlet meget om at få en stemning arbejdet ind i et billede og om at give en oplevelse videre, selvom man ikke kan se. Det er interessant, synes jeg. På den måde kan fotos blive til en dagbog eller en mindedagbog. Og det er lige så brugbart for seende som for mennesker med synsnedsættelse," siger Anna Øberg, teamleader i IBOS' afdeling for Værksted og Aktivitet, der har samarbejdet med Ray om udviklingen af I see u see.

LOVENDE PROJEKT

I see u see er Rays eksamensprojekt på masteruddannelsen på Copenhagen Institute of Interactive Design, CIID.

Der er altså foreløbig ingen garanti for, at teknikken og tankerne bliver til en app, som alle og enhver kan gøre brug af. Men det håber IBOS' ekspert i hjælpemidler, Birgit Christensen, der har øst af sin ekspertise i forbindelse med Shamrik Rays udviklingsarbejde:

"Projektet er kommet rigtig langt og indeholder ikke kun selve hjælpen til at se et foto, hvis man er svagsynet. Elementet af samarbejde mellem den blinde og den seende er virkelig interessant," siger Birgit Christensen.


Læs mere om I see u see på CIIDs hjemmeside.

Besøg I see u see's Facebookside.

Læs om IBOS' ekspertrådgivning i hjælpemidler.

Logo af Københavns Kommune