Kan du ikke læse denne e-mail, så klik her for at læse nyhedsbrevet i en browser.

 
 
  IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter
 
 
 
 

IBOS' nyhedsbrev november 2016

I en del år har de socialpolitiske vinde blæst sådan, at rehabilitering har haft fokus på beskæftigelsesindsatser. Det er ikke noget dårligt fokusområde, eftersom det er alment kendt, at mennesker uden syn har meget svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig kan man imidlertid, når man holder blikket stift rettet mod øget beskæftigelse som mål, komme til at fokusere meget på erhvervsrettede kompetencer. Men hvis man vil have borgeren i arbejde, kræver det, at en række andre aspekter er på plads.  

Vi er glade for, at et af indsatsområderne under Københavns Kommunes socialstrategi eksplicit handler om ’det gode liv’. For livskvalitet for mennesker med funktionsnedsættelser består af de samme bestanddele, som for alle andre mennesker: Vi vil gerne føre et aktivt liv med gode sociale relationer, vi vil gerne have mulighed for at passe på vores helbred, og vi vil gerne have meningsfuld beskæftigelse i hverdagen, uanset om det er på det ordinære arbejdsmarked eller i andet regi. 

I dette nyhedsbrev fortæller vi om noget af det, vi laver på IBOS, som ikke i første omgang handler om at få flere i arbejde. I artiklen ”Få kroppen på toppen” kan du læse om, hvorfor idræt og kropsbevidsthed er integreret i mange af de tilbud, vi udbyder. Artiklen ”Vigtig pausesnak” handler om, at samværet med ligesindede spiller en vigtig rolle i rehabiliteringen, og at rollemodeller kan være en afgørende faktor. I artiklen ”Vi skal vise, at vi gør en forskel” har vi talt med vores dokumentationsmedarbejder om, hvordan vi kan skabe evidens for også de bløde indsatser. 

Hvis du ønsker at downloade nyhedsbrevet i et tilgængeligt wordformat, kan du bruge dette link.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

 
 
 

Nyheder

 
Foto af ung mand, der er ude at svømme.

Få kroppen på toppen

Som synshandicappet er det vigtigt at lære sin krop at kende, både for at kunne leve sundt og færdes frit uden angst, men også for at forstå sine egne og andres kropslige reaktioner. 

 
 
 
Foto af tre unge, der holder pause og snakker.

Vigtig pausesnak

Det er en befrielse at møde mennesker, der har de samme følelser eller har gjort sig samme tanker som os selv. For mennesker med synshandicap er det endnu vigtigere at møde ligesindede.

 
 
 
Foto af en flok unge, der spiller kort

Vi skal vise, at vi gør en forskel

Det nytter ikke noget, at en borger har lært at bruge en blindestok, hvis han isolerer sig i sin bolig, fordi han ikke har lært at mestre sit handicap. Vi skal blive bedre til at måle på også de bløde områder af rehabiliteringen, så vi kan vise, at de har en effekt. 

 
 
 

Læs også

 
Foto af unge, der nyder sommeren og hinandens selskab.

Fem fede dage i godt selskab

"Vi møder venner fra hele landet," siger en af deltagerne fra IBOS' traditionsrige sommercamp. Sommercampen er et frirum, hvor fællesskabet spiller hovedrollen.

 
 
 
Foto af en ung kursist, der deltager i en danseworkshop.

Unge med noget på hjerte

Hvordan ser et ungdomsliv ud, når man har et synshandicap? Unge fra IBOS sætter i en performance ord på nogle af de følelser og tanker, der knytter sig til deres hverdag.

 
 
 

Kurser

 
Foto til kurset: Hvad vil det sige at have en synsnedsættelse.

Hvad vil det sige at få en synsnedsættelse?

Kurset giver personer med en nyopdaget synsnedsættelse mulighed for at møde ligesindede og udveksle viden og erfaring i forhold til at have nedsat syn. Kurset er gratis og holdes den 8. december. 

 
 
 
Foto af en mobilityinstruktør, der hjælper med en med synsnedsættelse at orientere sig i trafikken.

Orientering & Mobility i trafikken -et brush up kursus

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M i trafikken. Fokus er på instruktørrollen og fordybelse i teknikker og metoder inden for O&M i trafikken. Kurset er gratis og holdes den 10.-11. januar 2017.

 
 
 
Nærbillede af en kalender

Læsestrategier og notatteknik

Lær at benytte forskellige læsestrategier og notatteknikker ved studielæsning og få større bevidsthed omkring egen læsning og valg af strategier i forhold til læseformålet. Kurset er gratis og holdes den 18.-19. marts 2017.

 
 
 
Foto fra IBOS' hjælpemiddeludstilling. En mand og en dreng sidder ved et bord.

Temaarrangement i hjælpemiddeludstillingen

Kom og prøv hjælpemidler til personer med synshandicap. IBOS' eksperter demonstrerer og rådgiver om talende ure, lupper, spil, iPad og iPhone og alt muligt andet. Næste gang er 10. november klokken 10.00-12.00.

 
 
 
Afmeld nyhedsbrev