Kan du ikke læse denne e-mail, så klik her for at læse nyhedsbrevet i en browser.

 
 
  IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter
 
 
 
 

IBOS' nyhedsbrev juni 2016

Den teknologiske udvikling har sat punktskrift under pres. Det et er svært at bevare motivationen til at lære punkt, når man har en telefon med talesyntese i lommen, ligesom punktundervisning ofte nedprioriteres, når ressourcerne skal fordeles. Men punktundervisning er en forudsætning for de socialpolitiske målsætninger om, at synshandicappede skal inkluderes på arbejds-markedet, for uden punktkompetencer støder synshandicappede på flere barrierer i hverdagen.

Det fortæller vi om i dette nyhedsbrev, hvor du også kan læse om, hvordan praktikforløb er en vigtig del af læringen for unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og hvordan en organisation som IBOS arbejder med innovation, så vi bliver bedre til at skabe tilbud med údgangspunkt i borgernes behov.

Download nyhedsbrevet i tilgængeligt wordformat ved at bruge dette link.

 
 
 

Nyheder

 

Påtvungen analfabetisme

Mange synshandicappede dropper punktlæsning i takt med, at talesyntese vinder frem. Men uden punktskrift støder man på barrierer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De unge aner ikke, hvor meget de mister, siger Thorkild Olesen. 

 
 
 

Det er ikke altid sjovt at gå på arbejde

Når unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kommer i praktik, møder de ofte et helt andet arbejdsmarked, end de forestiller sig. Det er netop meningen, for en del af læringen handler om realistiske forventninger til et fremtidigt arbejdsliv.

 
 
 

Sæt mennesket i centrum

På IBOS har en række nøglemedarbejdere været på kursus i Service Design for at blive bedre til designe tilbud med udgangspunkt i borgernes behov.

 
 
 

Læs også

 
 

Kulturdag på IBOS

IBOS inviterede familie, naboer og venner af huset til en festlig eftermiddag i juni.

 
 
 

Kurser

 

Læs med fingrene

Punktskrift er en vigtig forudsætning for synshandicappedes inklusion i uddannelse og beskæftigelse. Kurset er gratis og henvender sig til synsprofessionelle, der skal vejlede borgere om punktskrift.

 
 
 

Startpakkedage

Bliv klædt på til livet som studerende på en videregående uddannelse med den eftertragtede startpakke til synshandicappede.

 
 
 

Kriseprocesser ved mistet syn

I slutningen af august afholder IBOS kursus om krise- og forandringsprocesser ved mistet syn i Aalborg. Kurset er gratis og henvender sig til medarbejdere i synsrehabilitering.

 
 
 
 
Afmeld nyhedsbrev