Kærkommen dokumentation af svigtende arbejdsmarkedsindsats

Foto af IBOS arbejdsmarkedsudviklingskonsulent

.
Arbejdsgivere er skeptiske over for at ansætte, og jobcentre har meget lidt fokus på, hvordan de kan hjælpe ledige med handikap i job. Lovgivningen forpligter ingen af parterne til for alvor at gøre noget ved problemet. Det viser en ph.d., som samfundsforsker Finn Amby for nylig forsvarede på Aalborg Universitet.

Billedet er genkendeligt for IBOS’ arbejdsmarkedsudviklingskonsulent Lise Plagborg, som hilser den nye afhandling velkommen.

”Det er også vores erfaring, at der mangler mulighed for at få hjælp til at håndtere sit syns-problem i en arbejdssammenhæng og skabe interesse for en ansættelse hos en helt konkret arbejdsgiver. Det er vigtigt, at der nu er forskning, som dokumenterer de problemer, for vi kan ikke nøjes med at finde individuelle løsninger, der er også behov for ændrede strukturer,” siger hun.

IBOS gør ledige konkurrencedygtige

IBOS har med afsæt i projektet Ny Praksis udviklet tilbud, der øger sandsynligheden for at få en ansættelseskontrakt, når man har dårligt syn. Synsfaglig jobcoaching, arbejdsprøvning og en synsfaglig arbejdsmarkedsmentor er nogle af de måder, Lise Plagborg og hendes kolleger kan hjælpe på.

Vi hjælper på en måde folk til at blive konkurrencedygtige. Nogle nøjes med få timers samtaler, før de er klædt på til selv at banke på hos en mulig chef. Andre har brug for tæt og personlig støtte i lang tid. Men der er næsten altid brug for hjælp til at koordinere kontakten mellem kommunen, jobcentret, øjenlægen og en arbejdsplads, fordi de enkelte instanser ikke selv har den specifikke viden om syn,” siger Lise Plagborg.

I Ny Praksis-projektet kom 40 procent af de arbejdsmarkedsparate deltagere i arbejde. Dertil fik 20 procent hjælp til at beholde deres job.

Forsker efterlyser specialviden udefra

Det er netop den type håndholdt indsats, som samfundsforsker Finn Amby også efterlyser bliver et lovkrav for ledige med handikap.

”Der er brug for at koble en handikapfaglig kompetence på jobcentrene, for man kan ikke regne med, at de har viden om alle typer funktionsnedsættelser på det niveau, der er brug for, når man skal bane vej til arbejdsmarkedet. Hver enkelt ledig skal selvfølgelig gå via jobcentrene, så der skal bare være et system i baggrunden, der ubureaukratisk kan hjælpe med specialviden,” siger han.

Læs om Ny Praksis på dette link.

 

 

Logo af Københavns Kommune