Foto af receptionen

Åbningstider i sommerferien i receptionen og omstillingen

IBOS' reception og omstilling har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00-13.00 i hele juli.

STU-studerende Anne Marie i IBOS' have

Frivillighed, foreningsliv og medborgerskab på skoleskemaet

Mød STU-studerende Anne Marie, der har prøvet kræfter med frivilligt arbejde som en del af projektet ”Frivillig – en del af fællesskabet”.

Illustration af Sara Houmann Mortensen fra kronik i Information, af en person med øjne på hænderne.

Pandemien begrænser alle. For blinde og svagsynede er den næsten umulig at være i

Kronik fra holdet bag projekt Blindtech om udfordringer når man har en synsnedsættelse i Coronatiden

Foto fra Colourbox: en tegning af coronavirusen

Corona-nyt - Fase 2: Langsom genåbning af IBOS

Alle medarbejdere er næsten vendt fysisk tilbage på IBOS. Og vi kan se frem imod at alle IBOS borgere, kursister og studerende også vender tilbage til huset. Læs mere her.

Murat og Magnus

Translokation: 'Det er afslutningen på en god tid'

I dag er en god og stolt dag. To studerende har fejret afslutningen på deres 3-årige STU sammen med andre unge, forældre og medarbejdere.

Foto af en person med et skilt, hvor der er et stort spørgsmålstegn

Nedsat syn kan give usikker selvforståelse

Forældreforeningens blad Øjensynligt har interviewet IBOS om unge og identitet. Læs hvorfor nødvendige benspænd, rollemodeller og gruppefællesskab er vigtige pædagogiske redskaber.

Amer Biro

Ny undersøgelse om unge med handicap og studie: Kompensation virker!

Fire ud af ti unge med handicap er i uddannelse eller job. Med den rette støtte kan man ruste unge med handicap til at klare sig bedre på deres uddannelser.

Logo af Københavns Kommune