Foto fra Colourbox: en tegning af coronavirusen

Corona-nyt - Fase 2: Langsom genåbning af IBOS

Som en del af fase 2 åbner IBOS' reception og hovedtelefonnummer den 13. maj. Der genåbnes også langsomt for udvalgte borgere. Læs mere her.

Foto af en person med et skilt, hvor der er et stort spørgsmålstegn

Nedsat syn kan give usikker selvforståelse

Forældreforeningens blad Øjensynligt har interviewet IBOS om unge og identitet. Læs hvorfor nødvendige benspænd, rollemodeller og gruppefællesskab er vigtige pædagogiske redskaber.

Foto af telefon med IBOS på genvejstast

Få hjælp og vejledning. Ring til IBOS på 39 45 25 45

Brug IBOS viden, til at få korrekt hjælp og vejledning

Logo af Københavns Kommune