SynSprogKultur

Foto fra synsprogkultur undervisning
SynSprogKultur Beskrivelse
IntroduktionEt rehabiliterings-forløb for udlændige med synsproblemer, der har brug for støtte til at blive integreret i både Danmark og de seendes verden.
MålgruppePersoner over 18 år med nedsat syn eller blindhed, der har en baggrund som flygtning eller indvandrer.
VarighedIndividuelt, varierer.
LovgivningLov om Integration § 22
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
Lov om Social Service § 85
Indhold

Forløbet Syn/Sprog/Kultur kombinerer undervisning i synskompenserende fag med undervisning i dansk sprog og kultur med det formål, at man både styrker sin identitet som et menneske med nedsat syn og samtidig fremmer integrationen i det danske samfund.
Forløbet tilrettelægges altid individuelt, så der lægges vægt på netop de aspekter, som den enkelte har brug for støtte i og interesse for. Undervisning i dansk som andetsprog vil dog altid indgå i forløbet, og der er mulighed for at aflægge prøve i Dansk 1, 2 og 3.

Derudover kan forløbet Syn/Sprog/Kultur indeholde følgende elementer:

  • Undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsliv.
  • Undervisning i mobility og orientering, så man kan færdes på egen hånd indendørs og i trafikken.
  • Undervisning i ADL-teknikker, så man kan klare forskellige dagligdagsopgaver som f.eks. indkøb, madlavning, rengøring og påklædning.
  • Undervisning i kompenserende kommunikations-teknikker så som brug af CCTV, Jaws, Zoomtext, 10-fingersystem, punktskrift m.m.
  • Øjenlægelig undersøgelse på Kennedy Centret.
  • Samtaler, test og rådgivning fra Instituttets psykolog, neuropsykolog, psykiater, læse/syns-konsulenter og talepædagog.
  • Undervisning i bevægelse, svømning og musik.
  • Brug af træ-, keramik- eller tekstilværksted.
Logo af Københavns Kommune