Organist

Foto af orgelpiber
OrganistBeskrivelse
IntroduktionTag en uddannelse som organist og kvalificer dig til at arbejde i den danske folkekirke,
som professionel musiker eller til at fortsætte en uddannelse som musikpædagog eller lignende.
MålgruppePersoner med nedsat syn eller blindhed mellem 18 og 45 år, der har lyst og evne til at arbejde som musikere. Ansøgerens evner bliver vurderet inden start ved en musikalsk test og en samtale.
Normeret varighed2-3 år, basisuddannelse (BO)
3-5 år, præliminær organistuddannelse (PO)
4-5 år, Bachelor i kirkemusik (BA)
2½ år, Kandidat i kirkemusik
LovgivningLov om Aktiv Socialpolitik § 46, kapitel 6
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
IndholdOrganistuddannelsen er særligt tilrettelagt for personer med nedsat syn eller blindhed og udbydes i samarbejde mellem IBOS, Sjællands Kirkemusikskole og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Uddannelsen består af fire dele: En basisuddannelse, en Præliminær Organistuddannelse (PO), en Bachelor i Kirkemusik (BA) og en efterfølgende Kandidat
i Kirkemusik, der giver adgang til titlen Cand. Musicae.
Basisuddannelsen forbereder til optagelse på den Præliminære Organistuddannelse og kan bruges til at afklare, om man overhovedet ønsker at fortsætte ad den vej. Basisuddannelsen kan dog fravælges ved et tilstrækkeligt højt musikalsk niveau.
Bacheloruddannelsen er en forudsætning for at blive optaget på kandidatuddannelsen.
Hovedfagene på alle uddannelser er orgel, musikteori og korledelse, mens uddannelsens bifag omhandler sang, klaver, hørelære, liturgi, orgelkundskab og salmekundskab. Underviserne er landets dygtigste inden for musikteori, sang, klaver, hørelære, orgel og Alexanderteknik.
IBOS tilbyder desuden efteruddannelse i orgelspil og kurser i synskompenserende teknikker for organister.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder, Erhverv og Kursus
Tlf.: 39 45 25 89
Logo af Københavns Kommune