Kirkesanger

Foto af sangundervisning
KirkesangerBeskrivelse
IntroduktionTag en uddannelse og kvalificer dig til et job
som kirkesanger eller kirkekorsanger i den danske folkekirke.
MålgruppePersoner over 18 år med nedsat syn eller blindhed, som har musikalske og studietekniske forudsætninger for at bestå optagelsesprøven.
Normeret varighed2 år.
LovgivningLov om Aktiv Socialpolitik § 46, kapitel 6
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
IndholdUddannelsen som kirkesanger er særligt tilrettelagt for personer med nedsat syn eller blindhed og foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Der undervises i bl.a. klaver, hørelære, salmekundskab, korsang, taleteknik og sang, og derudover deltager studerende i fællesaktiviteter som temadage og studieture. Der er mulighed for undervejs i uddannelsen at komme i praktik og at få individuel rådgivning af IBOS’ socialrådgivere, psykolog eller andre fagpersoner.
Uddannelsen tilrettelægges individuelt, så den tager højde for den enkeltes behov, og de første 6 måneder bruges til at afklare, om den studerende kan gennemføre uddannelsen.
Uddannelsen afsluttes med eksamen med ekstern censor, og undervejs er der standpunktsprøver hvert halve år.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder, Erhverv og Kursus
Tlf.: 39 45 25 89
Logo af Københavns Kommune