modul 12: Synsnedsættelse eller blindhed - Orientering og mobility (O&M)

Kvinde med mobilitystok orienterer sig ved en dør.
Orientering og Mobility (O&M) Beskrivelse

introduktionPD-modulet i Orientering & Mobility tilbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til synsprofessionelle. 

 

Det forudsættes, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik: Modul 8: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 9: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling. Eller tilsvarende og herigennem har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Varighed

20 dage og op til 120 timer fordelt på seminarer af op til 5 dages varighed. Der må påregnes selvstudium, øvelsespraksis i eget lokalområde, forskellige opgaver og eksamen udover de 20 dages undervisning. Se specifikke datoer i uddannelsesfolderen, der kan downloades i menuen til højre.

Formål & Indhold

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om orientering og mobility (O&M), som er det at kunne orientere sig og færdes indendørs og udendørs, når man har et synshandicap.


Den studerende vil blandt andet efter endt uddannelse kunne udrede, rådgive, undervise, analysere og vurdere behov for personer med synshandicap.

Læs mere om læringsmål og indhold i uddannelsesfolderen, der kan downloades i menuen til højre.
bemærk

Dette PD-modul i orientering og mobility (O&M) beløber sig til 10 ECTS. Det kan fra studieåret 2016-17 tages som en del af en fuld pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik under UC Syddanmark. Det afløser IBOS' mangeårige O&M-uddannelse.

  

Modulerne i O&M og i ADL (aktiviteter i daglig levevis) udbydes parallelt i vinteren og foråret 2017, således at det er muligt at læse begge moduler samtidig.

 

Praktisk informationDer er begrænset mulighed for at overnatte på IBOS. Læs om overnatningsmuligheder på dette link.

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk

Gitte Thranum Haldbæk

Koordinator og underviser
Tlf.: 39 45 25 77

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding PD-Modul 12

Logo af Københavns Kommune