Modul 4: Synsnedsættelse eller blindhed - erhvervet hjerneskade

Foto af mand i IBOS festsal
PD-modul i erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse                     beskrivelse
introduktionModulet i erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse udbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.
målgruppe

Uddannelsen henvender sig til synsprofessionelle.

Det forudsættes, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik: Modul 8: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 9: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling. Eller tilsvarende og herigennem har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

varighedTre undervisningsseminarer á 3-4 dages varighed. Se specifikke datoer i uddannelsesfolderen, der kan downloades i menuen til højre.
Formål & IndholdModulet erhvervede hjerneskader og synsnedsættelse - unge og voksne giver den studerende viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion og de kognitive dysfunktioner, der opstår som følge af en erhvervet hjerneskade, herunder særligt med fokus på synsvanskeligheder. Med afsæt heri fokuserer modulet på den efterfølgende rehabilitering, hvor den studerende vil få viden om forskellige undersøgelsesmetoder, tests, og observationer med henblik på at kunne foretage en professionel, kvalificeret og differentieret neuropædagogisk indsats.

Læs mere om læringsmål og indhold i uddannelsesfolderen, som kan downloades i menuen til højre.
Praktisk information

Der er begrænset mulighed for at overnatte på IBOS. Læs om overnatningsmuligheder på dette link.

 

Kontakt

Rikke Hellberg Pedersen

Rikke Hellberg Pedersen

Læsekonsulent
Tlf.: 39 45 23 60

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding til PD-modul 4

Logo af Københavns Kommune