Modul 11: Synsnedsættelse eller blindhed - aktiviteter i daglig levevis (ADL)

Foto af ung mand, der indstiller æggeur i stor størrelse
AKTIVITETER I DAGLIG LEVEVISBeskrivelse
IntroduktionMålgruppe
PD-modulet i Aktiviteter i Daglig Levevis (ADL) tilbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.

Uddannelsen henvender sig til synsprofessionelle.

Det forudsættes, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik: Modul 8: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 9: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling. Eller tilsvarende og herigennem har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.
Varighed13 dage og op til 75 lektioner fordelt på seminarer af op til 3 dages varighed. Der skal påregnes selvstudium, øvelsespraksis i eget lokalområde, forskellige opgaver og eksamen udover de 13 dages undervisning. Se specifikke datoer i uddannelsesfolderen, der kan downloades i menuen til højre.
Formål & Indhold

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om ADL, som står for at kunne klare sig i hverdagslivet med en synsnedsættelse eller blindhed. 

 

Modulet giver efter endt uddannelse den studerende kompetencer i at kunne udrede, analysere, rådgive, vejlede og undervise personer med synshandicap i ADL.

Læs mere om læringsmål og indhold i uddannelsesfolderen, der kan dowloades i menuen til højre.  
BemærkDette PD-modul i aktiviteter i daglig levevis (ADL) beløber sig til 10 ECTS. Det kan fra studieåret 2015-16 tages som del af en fuld pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik under UC Syddanmark. Modulet afløser IBOS' mangeårige ADL-uddannelse.

Modulerne i ADL og O&M (orientering og mobilitly) udbydes parallelt fra vinteren og foråret 2016, således at det er muligt at læse begge moduler samtidig.
Praktisk informationDer er begrænset mulighed for at overnatte på IBOS. Læs om overnatningsmuligheder på dette link.

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk

Gitte Thranum Haldbæk

Koordinator og underviser
Tlf.: 39 45 25 77

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding PD-Modul 11

Logo af Københavns Kommune