Pædagogiske diplommoduler for synsprofessionelle

IBOS tilbyder fem moduler, der alle er valgfri moduler a' 10 ECTS under den pædagogiske diplomuddannelse (PD) i specialpædagogik. Disse fem moduler er målrettet synspædagogik og synsrehabilitering for borgere med synsnedsættelse eller blindhed. Den fulde PD i specialpædagogik udbydes af UC Syddanmark.
 
Nedenfor kan du læse mere om de fem PD moduler, som IBOS udbyder til synsprofessionelle i samarbejde med UC Syddanmark.

PD modulet giver den studerende teoretisk og praktisk viden om udredning af børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed. Modulet er nummer 9 i den fulde PD i specialpædagogik.

Foto af ung mand der læser på iPad

PD modulet giver den studerende teoretisk og praktisk viden om rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed. Modulet er nummer 10 i den fulde PD i specialpædagogik.

Foto af mand i IBOS festsal

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Modulet er nummer 4 i den fulde PD i specialpædagogik.

Foto af ung mand der indstiller et æggeur i stor størrelse

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om ADL, som står for aktiviteter i dagliglivet. Modulet er nummer 11 i den fulde PD i specialpædagogik.

Foto af en kvinde med mobilitystok, der orienterer sig ved en dør.

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om orientering og mobility (O&M), som er det at kunne orientere sig og færdes indendørs og udendørs, når man har en synsnedsættelse. Modulet er nummer 12 i den fulde PD i specialpædagogik.

Kontakt

Mia Christensen

Mia Christensen

Sekretær
Tlf.: 39 45 23 27
Logo af Københavns Kommune