Børnekonsulenten

Forældre med synshandicap

IBOS' børnekonsulent tilbyder rådgivning, vejledning og støtte til forældre med synshandicap og deres børn.
Fokus er især på de praktiske ting omkring det at få/ have barn.

Børnekonsulenten kan hjælpe med før-kontakt til jordemoder, fødeafdeling, sundhedsplejerske og hjemmehjælp, eller vejlede omkring indkøb af babyudstyr og hensigtsmæssig indretning af hjemmet , sikkerhed og legetøj.

Børnekonsulenten kan også hjælpe med valg af daginstitution, samt evt. begrundelse for valg af en bestemt institution.
Børnekonsulenten kan ligeledes tage en snak med den valgte institution om det at være forælder med synshandicap, hvad skal der evt. tages af særlige hensyn osv.

Børnekonsulenten vejleder om stimulering af barnet.
Børnekonsulenten samarbejder med forældrene om pasningsordninger og skole og med regionens synscenter om at afprøve og ansøge om relevante hjælpemidler.

Børnekonsulenten har stor erfaring med de følelsesmæssige og familierelaterede problemer, der kan opstå i forbindelse med at få/have barn, og har desuden mulighed for at skabe kontakt med andre familier i samme situation.

Kontakt

Logo af Københavns Kommune