Akuttjenesten

Foto af en telefon, hvor IBOS er et nummer på speed dial
Akuttjenesten Beskrivelse
Varighed ½-1 dag.
AnsvarligeSocialrådgiver Tine Marie Boysen
Socialrådgiver Birgitte Boesen
Psykolog Maria Krøl
Psykolog Elsebeth Mortensen
Psykolog Anne-Sofie Lind Jensen
MålgruppePatienter med et akut opstået synstab, der svarer til en synsstyrke på 6/60 eller derunder, eller en synsfeltindskrænkning på 20 grader eller mindre. Svagsynede, der akut mister synet helt og personer, der har fået en kombineret hjerneskade og synshandicap og har væsentlige problemer med at anvende synet.
Formål & IndholdAkuttjenesten yder akut støtte til patienter, pårørende og personale på hospitalet, når en patient har fået en pludseligt opstået synsnedsættelse.

Akuttjenesten yder bistand i form af:
  • En krisesamtale med patient og eventuelle pårørende
  • Rådgivning og vejledning omkring sociale forhold
  • Praktisk synsvejledning
  • Henvisning til lokal synsrådgivning    
Henvisning

Hospitalet henviser til akuttjenesten med aktuelle oplysninger om visus og diagnose fra øjenlæge.

 

Akuttjenesten kan derefter rykke ud efter nærmere aftale.

Kontakt os på akuttelefonen 28 49 01 69 eller 39 45 25 45

 
Akuttjenesten rykker ud inden for fem dage. I særlige tilfælde ved kortere varsel.

Kontakt

Akuttjenesten

Tlf. 39 45 25 45 eller  

Mobil 28 49 01 69

Mail: ibos@sof.kk.dk

Læs mere...

Magasinet "Værn om Synet" har i to artikler interviewet Agnete Thage-Jørgensen fra Akuttjenesten om akut opstået blindhed og Akuttjenestens arbejde.

Læs artiklen "AKUT BLINDHED - en forfærdende realitet for nogle øjenpatienter"

Logo af Københavns Kommune