Publikationer, faktaark, film og artikler fra IBOS

På denne side kan du finde informationsmaterialer, publikationer, film, artikler mm. om IBOS' tilbud eller fagrelevante publikationer skrevet af IBOS' medarbejdere. 

Du kan bestille IBOS' materialer via telefon eller mail.

Det er muligt at downloade nogle af materialerne direkte fra hjemmesiden. Alle materialer åbnes ved klik i et nyt vindue.

Apps udviklet af IBOS

Billede af app iconet til ledsageteknik

Ledsageteknik-app

Sådan følges man ad, når den ene har en synsnedsættelse eller blindhed. App’en giver med korte beskriveler og illustrative fotos et hurtigt overblik over teknikker, som gør det nemt og trygt for to mennesker at gå sammen, når den ene har et synshandikap, og den anden er ledsager. Findes til iPhone og iPad.

Download ledsageteknik-app fra App Store på dette link

Foto af O&M-teknik app iconet

O&M-teknik app

En guide til instruktører i Orientering og Mobility. Med sine korte og klare beskrivelser og mere flere end 200 illustrative fotos formidler app’en viden om Mobility-teknik til instruktører i Orientering og Mobility (O&M), som allerede praktiserer, eller som er under uddannelse. Appen findes til iPhone og iPad.

Download O&M-teknik app fra App Store på dette link


Publikationer om IBOS' tilbud

Foto af folderes Om instituttet

Om Instituttet

Brochure om IBOS, Danmarks nationale kompetence og -rehabiliteringscenter.

Download om instituttet i tilgængelig PDFFoto af folderen Ung på IBOS

Ung på IBOS

Brochure om forskellige tilbud til unge. STU, ungekurser, IBOS ung erhverv etc.

Download ung på IBOS i tilgængelig PDF

Foto af publikationen Vejledning i sekretærbistand

Sekretærbistand

Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandicap.

Download Sekretærbistand i tilgængelig PDF

Billede af publikationen synsfaglig arbejdsmarkedsmentor

Synsfaglig arbejdsmarkedsmentor

Flyer om arbejdsmarkedsmentoren der hjælper alle parter i en jobsituation.

Download synsfaglig arbejdsmarkedsmentor i tilgængelig PDF

Neuro Visions Technology, NVT

Brochure om IBOS NVT-forløb.

Download NVT i tilgængelig PDF

Reaktioner på synstab

Brochure om typiske psykologiske følgevirkninger når du selv, en nær dig eller en patient bliver blind eller får nedsat syn.

Download reaktioner på synstab i tilgængelig PDF

Billede af publikationen IBOS' Ungekonsulenter

IBOS' Ungekonsulenter

Flyer om IBOS' Ungekonsulenter, hvor du kan få vejledning, råd og supervision.

Download IBOS' Ungekonsulenter i tilgængelig PDF

Børne-konsulent

Flyer om IBOS' tilbud til forældre, der er blinde og svagsynede.

Download børne-konsulent flyer i tilgængelig PDF

Vejledning om uddannelse m.m.

Beskriver tilbud om faglig støtte og supervision til bl.a. valg af studie og erhverv.

Download vejledning om uddannelse i tilgængelig PDF

Foto af flyeren hjælpemiddeludstillingen

Hjælpemiddeludstillingen

Flyer om hjælpemiddeludstillingen.

Download hjælpemiddeludstillingen i tilgængelig PDF

Billede af publikationen gruppearbejde og synshandicap

Gruppearbejde og synshandicap

Brochure med gode råd til personer med nedsat syn der skal indgå i gruppearbejde.

Download gruppearbejde og synshandicap i tilgængelig PDF

Syn & Beskæftigelse
- Udredning, afprøvning og specialrådgivning

Flyer om en 2 dages gratis udredning vedr. arbejdsmarkedet. (tidl. Erhvervsservice)

Download Syn & Beskæftigelse i tilgængelig PDF

Nye øjne på job

Folderen beskriver IBOS' erhversuddannelser og afklaringsforløb. Findes i trykt hæfte og som Daisy.

Download nye øjne på job i PDF

Download nye øjne på job i Word

Akut flyer

Handout til opslagstavlen eller venteværelset med kontaktinfo på akut-teamet, der er IBOS gratis akut-tjeneste, der tager ud til mennesker med akut opstået synstab.

Download akut flyer i tilgængelig PDF

Nyt syn på hverdagen

- Afklaringssamtaler og kurser for personer med retinitis pigmentosa

Download Nyt syn på hverdagen i pdf

Download Nyt syn på hverdagen i Word

Nyblindekursus

Til dig der, skal lære at klare livet uden fuldt syn. Folder om IBOS' nyblindekursus.

Sendes ved henvendelse.

Syns-hjerneskadekursus

 Folderen beskriver IBOS syns-hjerneskade kursus, et individuelt tilrettelagt undervisnings og rehabiliteringstilbud.

Download Syns-hjerneskadekursus i pdf

Download Syns-hjerneskadekursus i Word

Syn sprog kultur

Folderen beskriver IBOS syn sprog kultur kursus, et individuelt tilrettelagt undervisnings- og rehabiliteringstilbud.

Download Synsprogkultur i pdf

Download Synsprogkultur i Word

Download Fakta-ark om IBOS' tilbud

STU- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Download tilgængeligt faktaark om STU


Andre publikationer

Foto af folderen sådan følges i ad

Sådan følges i ad - Når den ene har en synsnedsættelse

Gode råd og teknikker til at færdes frit og trygt til både ledsageren og personen med et synshandikap. Teknikkerne er næsten alle illustrerede. Pdf filen er tilgængelig.

Download "Sådan følges i ad"

 

 

Billede af forside fra folderen Med kniv og gammel

Med kniv og gaffel

- om at spise, når man har en synsnedsættelse. Gode råd og teknikker til at spise og overskue bordet. Pdf-filen er tilgængelig.

Download Med kniv og gaffel

Foto af forsiden til artiklen, som er ren tekst uden billeder

Litteraturstudie af unge med synsnedsættelser og sociale kompetencer

Artikel af Maria Krøl, cand.pscyh.aut og specialist i psykoterapi. Januar 2017

 Download Litteraturstudiet her 

 

 

 

Blindeskrift alfabet

Flyeren har præget Braille-alfabetet sammen med alfabetet som introduktion til punktskrift og tal.

Sendes ved henvendelse.

Humanualen

Humanualen er en samling af cases, der formidler de situationer, der kan opstå, når man ansætter en person med synshandicap.

Sendes ved henvendelse.

Rundt om et Institut - Daisy format

Cd'en indeholder erindringer skrevet i anledningen af Instiuttet for Blinde og Svagsynedes 150 års jubilæum.

Sendes ved henvendelse

Billeder til fingerspidserne

Folder om taktile billeder, altså billeder, der kan opfattes med følesansen. Til undervisere fra førskole til videregående uddannelse, der har en blind elev i klassen eller på holdet

Download folderen Billeder til fingerspidserne

Download folderen Billeder til fingerspidserne i Word

Punktskrift i hverdagen - Ideer til afmærkning

Om anvendelse af punktskriften til afmærkning og notattagning.
Til information og motivation over for nyblinde og deres pårørende. Men også en inspiration til erfarne brugere og undervisere i punktskrift. Forfatter: Peter Hansen, Kommunikationslærer, IBOS

Download folderen Afmærkning med punktskrift i pdf 

Download folderen Afmærkning med punktskrift i Word

Foto af folderen høretræning for synshandicappede

Høretræning for synshandicappede

Syvtrinsprogram med øvelser i høretræning som led i forberedelsen til mobilityundervisning. På dansk.

Sendes ved henvendelse.


Film

Sådan følges i ad - Når den ene er synshadicappet

Film om ledsagerteknik, varer 12 minutter

Se Sådan følges I ad på YouTube

Watch Walking Togehter at YouTube

Shirins øjne

Filmen af  Marianne Leth præsenterer "det gode match" som kvalificere synshandicappede borgere til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Se Shirins øjne på YouTube

NVT - Neuro Visions Technology

Film om NVT-metoden

Se NVT filmen på You TubeMaterialer på andre sprog/Publications in different languages

Nationwide services - To people with a vision impairment

The flyer briefly describes all facilities and areas of the Institute for Blind and partially sighted.

Download nationwide services in a accessible PDF

Of course I'm going to work

A research on the work experiences of a group of blind and partially sighted.

Contact IBOS and we will send the material

Walking together -written in arabic, german og turkish

The leaflet is written to people with a vision impairment - their families, friends and colleagues

Download Walking together - arabisk i pdf

Download Walking together - arabisk i Word

Download Walking together - deutsch i Word

Download Walking together - türkisch i Word

Walking together when one is visually impaired - Written in english

This leaflet is written for people with impaired vision - their families, friends, colleagues and professionals.

Download Walking together i pdf

Download Walking together i Word

Foto af publikationen audiotory training for visually impaired

Audiotory training for visually impaired

Sent by contacting IBOS


Bøger

Med klodser, kugler og taster - om undervisning af blinde i regning gennem tiderne. 

Bogen beskriver hvordan man gennem tiderne har arbejdet med, at nå det pædagogiske mål, at få blinde til at regne. Fortæller om de hjælpemidler og materialer, der er blevet brugt i årenes løb.


Sendes ved henvendelse.

Håndbog - om undervisning af blinde og svagsynede elever i musik.

Bogen beskriver blandt andet emnerne musikpædagogik, blindepædagogik, punktnoder etc.

Sendes ved henvendelse.

60 års mobility - udvikling og undervisning 1944-2004

Bogen skrevet af Erik Østergaard, beskriver
hvordan mobility har udviklet sig fra 1944 - 2004

Sendes ved henvendelse

Blindeinstitutioner i Danmark  1858-1970

Bogen er en registratur, en landsdækkende oversigt over blindeforsorgens materiale i mere end 100 år.

Sendes ved henvendelse.


Artikler

Krydsning af veje med uregulerede fodgængerfelter

Hvordan kan blinde og svagsynede bedst krydse veje med fodgængerfelter uden lysregulering?
Forfattere:  Birte Rosfeldt og Mogens Fischer, mobilityinstruktører, IBOS

Læs artiklen Krydsning af veje med uregulerede fodgængerfelter

Kan du høre, hvad jeg ser?

Artikel om høretab i forbindelse med synshandicap og de tre vigtigste parametre: Afstand, akustik og støj.

Læs artiklen Kan du høre, hvad jeg ser?

Typografi og layout for svagsynede

Trykt tekst bør så vidt muligt tilpasses den enkeltes behov. Dette er dog ikke muligt ved layout i tekst til distribution. I denne artikel er samlet en række generelle anbefalinger omkring at gøre trykt materiale tilgængeligt

Forfattere: Kirsten Ritsmar & Rikke Hellberg Pedersen, Læse-/synsklinikken, IBOS.

Læs artiklen Typografi og layout for svagsynede

Kontakt

Anita Jepsen

Anita Jepsen

Receptionist, Sekretær i trykkeri
Tlf.: 39 45 25 55
Logo af Københavns Kommune