Nyt fra IBOS

Tilbuddet er åbent for alle unge med synshandicap i alderen fra 14 til 20 år.

17. juni 2016

Påtvungen analfabetisme

Mange synshandicappede dropper punktlæsning i takt med, at talesyntese vinder frem. Men uden punktskrift støder man på barrierer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De unge aner ikke, hvor meget de mister, siger Thorkild Olesen.

Nyt pilotprojekt undersøger, hvordan synskompenserende programmer kan hjælpe mennesker med hjernerystelse.

Projektet Nyt syn på fremtiden afprøver, om fx coaching, praktik og en mentor får unge med synshandicap i gang med et studie. Hver tredje under 30 år i målgruppen har kun folkeskoleeksamen og havner ofte på kontanthjælp.

 

6. januar 2016

Vi har fået ny mail

Vær opmærksom på, at mail fra IBOS og alle ansatte på IBOS måske ser anderledes ud end de plejer.

En skulptur bugter sig over pladsen ved IBOS' hovedindgang. Med ledelinjer, knirkefliser og knipseplader er forpladsen nu forsynet med både et kunstnerisk udtryk og en træningsbane for mobility.

Ved EU-afstemningen på torsdag får vælgere med alvorlig synsnedsættelse mulighed for at stemme helt på egen hånd. IBOS har udviklet et særligt hjælpemiddel med punktskrift, som nu afprøves for første gang.

Det tager tid og det kræver en højt specialiseret indsats, men det betaler sig. IBOS’ arbejdsmarkedsmentorer får ledige i job eller uddannelse efter højst et år.

Brug de simple værktøjer til at gøre hjemmesider brugbare for mennesker med synsnedsættelse. Det styrker inklusion og giver samtidig bedre resultater i søgemaskiner.

IBOS’ innovation har fået et eftersyn af to praktikanter fra Center for offentlig innovation. Det gav masser af spørgsmål, forslag og pæne ord.

Uldstof, velcrobånd og rød saftevand. Alternative materialer kom i brug, da en kursist med blindhed skulle lære kemi på HF - til gavn også for elever med normalt syn.

Bind for øjnene, ørepropper og kørestole. Kurset Det værdige møde hjælper servicemedarbejdere og kommunalt ansatte med at blive bedre til at møde mennesker med et handicap.

Flere hundrede fagfolk, specialister og udstillere fra Danmark og Norden samles lige nu til årets IKT-Messe & Konference.

Efter otte år som chef for IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede stopper Klaus Høm for at blive direktør i Scleroseforeningen den 1. september.

Mennesker med synshandicap er mere ensomme end andre og giver ofte omverdenen skylden for deres isolation. Men man skal selv turde tage initiativ og gøre sig interessant, siger både IBOS’ inklusionskonsulent og en ung kvinde, der har prøvet det.

IBOS' nyhedsbrev udkommer denne gang med artikler om ensomhed blandt mennesker med handicap, kurset Det værdige møde, 3D-print, tips og tricks til tilgængelige hjemmesider og meget mere.

Mens arbejdsløsheden for mennesker med synshandikap fortsat er høj, arbejder IBOS for, at mennesker med blindhed igen kan blive fysioterapeuter.

Strategisk brug af støtte og hjælpemidler sparer kommuner for masser af penge, viser gennemgang fra specialenhed.

'Inklusion' står øverst på dagsordenen i folkeskolen og i debatindlæg. IBOS har i årevis haft inklusion som omdrejningspunkt og styrker nu sin indsats på området. Samtidig kan flere børn nu også nyde godt at tilbuddene.

10. februar 2015

Jeg er ikke uduelig

Fællesskab, forståelse og fremskridt. IBOS' ungetilbud giver deltagerne udfordringer i trygge omgivelser.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune