Møde i Kernekomptencegruppen O&M

13. december 2012

Kernekompetencegruppen i Orientering og Mobility holder møde på IBOS den 13. december.

Logo af Københavns Kommune