IBOS Organisationsdiagram

Fotot af skilt ved IBOS indgang

Beskrivelse af organisationsstrukturen på IBOS (diagram i PDF kan downloades i menuen til højre).

Øverst 3 ligestillede parter: Brugerråd/Centerråd, Borgercenter Handicap, SOF - Københavns kommune og bestyrelsen.

Alle med strenge ned i næste niveau: Ledelsesgruppe: Øverst stillet: Centerchef Anne Kristine Grosbøll

Herunder ligestillet:

 • Afdelingschef Specialrådgivningen Marie Fasmer
 • Afdelingschef Erhverv og Kursus Vibeke Lubanski
 • Afdelingschef Bo, Værksted og Aktivitet Jarle Jellestad
 • Afdelingschef Administration og Service Susanne Strunck


Under ledelsesgruppen ligger ligestillet afdelingerne:

Specialrådgivningen - ledet af Marie Fasmer består af

 • Udredning og analyse
 • Syn og beskæftigelse
 • Erhvervs- og studierådgivning (inkl. mentorordninger)
 • Udvikling af IKT
 • Neuropsykologisk funktion
 • Psykosocial bistand
 • Fag- og metodeudvikling
 • Akutteam
 • Uddannelser for synsprofessionelle
 • Kursusvirksomhed
 • Hjælpemiddeludstilling

Erhverv og Kursus - ledet af Vibeke Lubanski består af

 • Massøruddannelse
 • Musikuddannelser
 • Ungetilbud (STU, erhvervsafklaring og synsrehabiliterende tilbud)
 • Nyblinderehabilitering
 • Synshjerneskaderehabilitering
 • Syn, Sprog, Kultur
 • NVT-center (Neuro Vision Technology)
 • Synskonsulentfunktion


Bo, Værksted og Aktivitet - ledet af Jarle Jellestad består af

 • Boliger (SEL §107-§108)
 • Værksteder (vævning, keramik, træ og tekstil)
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Kantinedrift


Administration og Service - ledet af Susanne Strunck består af

 • Reception
 • Bygningsdrift/pedelfunktion (centraliseret i Facility Management i Københavns Kommune pr 1.-1. 2017)
 • Kørsel
 • IT-service
 • Konferenceafvikling
 • Sekretariatsopgaver
 • HR/personaleadministration
 • Økonomistyring

 
Med reference direkte til Anne Kristine Grosbøll og udenfor de øvrige afdelinger ligger

 • Staben
 • Kommunikation
 • Internationalt samarbejde

Diagram slut.

Logo af Københavns Kommune