Bestyrelsen

Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede blev konstitueret den 5. marts 1997.

Bestyrelsen virker inden for alle dele af IBOS' virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Af vedtægtens § 7 fremgår, at

 • Bestyrelsens indstilling skal foreligge i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og mål, den årlige virksomhedsplan og budgettet
 • At bestyrelsen skal godkende principper og metoder til opfyldelse af de fastlagte mål og rammer, og godkende kvalitetsmålsætninger for det synsfaglige indhold i tilbudene, og for forsøgs- og udviklingsarbejdet samt samarbejdet mellem Instituttet og brugere/øvrige interessenter.

Se vedtægterne for bestyrelsen:

 BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Thorkild Olesen, Formand for Dansk Blindesamfund, udpeget af Dansk Blindesamfund
 • Danni Kristensen, brugerrepræsentant, udpeget af Dansk Blindesamfunds Ungdom
 • Karen Koch Rasmussen, udpeget af Dansk Blindesamfunds Interessegruppe for Erhverv
 • Gunna Starck, udpeget af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • Poul Erik Jespersen, udpeget af Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede
 • Poul Vagn Jensen, udpeget af KKR
 • Henrik Thorup, udpeget af Danske Regioner
 • Louise Bøttcher, DPU, udpeget som repræsentant for det specialpædagogiske studie- og fagmiljø
 • Merete Schmiegelow, Novo Nordisk, udpeget som repræsentant for det private erhvervsliv
 • Marianne Mikkelsen, Speciallærer på IBOS, udpeget af medarbejderne
 • Maria Krøl, Psykolog på IBOS, udpeget af medarbejderne

Sammensætning

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget på følgende måde:

 • 3 medlemmer udpeges af Dansk Blindesamfund.
 • 1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede.
 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.
 • 1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med Kommunernes Landsforening.
 • 1 medlem vælges af Region Hovedstaden.
 • 1 medlem vælges af og blandt de studerende på Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det private erhvervsliv.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det specialpædagogiske undervisnings- og fagmiljø.
 • Bestyrelsen udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.
 • IBOS' stabsmedarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen.

 

 

Logo af Københavns Kommune